Buitenschrijnwerk

Buitenschrijnwerkerij Bruynseels-Vochten voor aluminium buitenschrijnwerk en pvc schrijnwerk

Buiten­schri­jn­werk­er­ij in Alu­mini­um en PVC

De buiten­schri­jn­werk­er­ij Bruynseels-Vocht­en is in 1983 door Gui­do Bruynseels en Mar­cel Vocht­en ges­tart in de garage van hun oud­ers. Door vak­man­schap, stiptheid in plaats­ing, cor­rec­theid in zak­en­doen en eerlijke ser­vice na verkoop staat de buiten­schri­jn­werk­er­ij waar ze van­daag staat.

Pro­duc­eren in Bel­gië en Slowakije

Van­daag zijn er drie pro­duc­tiehallen waar we het alu­mini­um­schri­jn­werk en PVC schri­jn­werk voor uw ramen en deuren pro­duc­eren: twee in Bel­gië met een opper­vlak­te van 12.500 m² (vooral pro­duc­tie alu­mini­um­schri­jn­werk) en één in Slowak­i­je. In bei­de lan­den werken ervaren schri­jn­werk­ers om het schri­jn­werk op maat van uw wensen en behoeften te realis­eren. Weke­lijks pro­duc­eren we zo het schri­jn­werk voor 800 ramen en deuren.

Door de toen­e­mende con­cur­ren­tie uit de lageloon­lan­den zijn we in 2009 ook een buiten­schri­jn­werk pro­duc­tie-een­heid in Slo­vak­i­je ges­tart. Ron­ny Bruynseels woont samen met zijn gezin bij de buiten­schri­jn­werk­er­ij en staat in voor de pro­duc­tie van alu schri­jn­werk en pvc schri­jn­werk voor ramen en deuren van het­zelfde hoogstaande kwaliteit­sniveau zoals we die in Kalmthout maken.

Pro­duc­tie van uw buiten­schri­jn­werk op maat

Na uw akko­ord om samen te werken, starten we met de pro­duc­tie van uw PVC of alu­mini­um buiten­schri­jn­werk. Zow­el de buiten­schri­jn­werk­er­ij in Bel­gië als de schri­jn­werk­er­ij in Slo­vak­i­je is uit­gerust met de mod­ern­ste tech­nolo­gie en pro­duc­ti­etech­nieken.

Het pro­duc­tiepro­ces van uw buiten­schri­jn­werk door­loopt vol­gende stappen:

  • Ervaren tech­nis­che opme­ters doen een exacte opmet­ing van uw ramen en deuren. Deze opmet­ing is cru­ci­aal om de cor­recte con­struc­tie en plaats­ing van uw schri­jn­werk op maat te garanderen.
  • Het alu­mini­um­schri­jn­werk en pvc schri­jn­werk wordt door onze CNC-ges­tu­urde automa­tis­che zaagsta­tions tot de juiste lengte met de juiste ver­stekken geza­agd en openin­gen gefreesd. Bij het PVC buiten­schri­jn­werk zaagt, plaatst en schroeft deze machine ook de stal­en ver­sterkin­gen (voor duurza­amheid en inbraakvei­ligheid) in de profielen.
  • Om de hoekverbindin­gen te mak­en wor­den de ver­stekken van het PVC buiten­schri­jn­werk opge­war­md tot hun smelt­punt, tegen elka­ar geplaatst en na versmelt­ing terug afgekoeld. De hoekverbindin­gen van alu­mini­um buiten­schri­jn­werk wor­den gemaakt door de ver­stekken met tweecom­po­nen­ten­li­jm en een volle per­shoek samen te persen.
  • Ervaren schri­jn­werk­ers mon­teren beslag, rub­berdichtin­gen en glaslat­ten in de losse kaders en vleugels.
  • Na een check op cor­recte samen­stelling en werk­ing is uw alu­mini­um buiten­schri­jn­werk of pvc schri­jn­werk klaar om bij jou geplaatst te worden.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu