Header

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Creëer meer ruimte via uw ter­ras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­tatieve uit­brei­d­ing van de huidi­ge ruimte in huis. Wij geven de ver­schil­lende opties mee!

#1 De veran­da: een vol­waardi­ge uit­brei­d­ing van uw thuis

Natu­urlijk is het eerste waaraan u denkt, een veran­da. En terecht! Deze top­pers zijn tenslotte beschik­baar in oneindig veel ver­schil­lende uitvo­erin­gen — en zijn daarom ongetwi­jfeld een goed antwo­ord op uw noden.

Uw nieuwe veran­da zal zor­gen voor de gewen­ste uit­brei­d­ing én is boven­di­en ook nog eens aan­ge­naam om naar te kijken. Kies tussen ver­schil­lende sti­jlen, groottes, mate­ri­alen en uitvo­erin­gen… tot­dat uw veran­da hét per­fecte ver­lengde van uw won­ing is. Con­tacteer ons om meer te weten te komen over de ver­schil­lende opties.

#2 Een uit­bouw zorgt voor een ver­dubbel­ing van ruimte

U kunt ook kiezen voor een uit­bouw van uw bestaande won­ing. Meestal wordt er dan gekozen voor het uit­bouwen van de bestaande leefkamer of keuken — om zo tot een ver­dubbel­ing van de bestaande ruimte te komen. Kiest u voor een uit­bouw? Dan kiest u voor heel wat voorde­len. Want de toegevoegde ruimte zorgt niet enkel voor meer com­fort, het zorgt ook voor meer licht in huis én een ver­hoging van de algemene waarde van uw woonst.

Geïn­ter­esseerd in een uit­bouw? Aarzel dan niet om ons te con­tac­teren.

Er zijn tenslotte nog heel wat extra zak­en om reken­ing mee te houden wan­neer u kiest voor een uit­bouw: zo is de kans groot dat er ook fun­der­ingswerken nodig zijn — en miss­chien zelfs een bouwver­gun­ning. In ruil voor deze moeite kri­jgt u natu­urlijk wel een bij­zon­der duurzame oploss­ing waar het volledi­ge gezin jaren en jaren van zal geni­eten. Con­tacteer ons!

#3 Een open of ges­loten ter­rasoverkap­ping

Wilt u de zitru­imte op uw ter­ras uit­brei­den of com­fort­a­bel­er en weers­bestendig mak­en? Dan bent u op zoek naar een ter­rasoverkap­ping. Met deze top­per bent u bescher­md tegen alle weer­som­standighe­den: zow­el tegen wind en regen — als tegen felle zon, indi­en u ook kiest voor zonwering.

En kiest u voor een ter­rasoverkap­ping met een Bruynseels-Vocht­en stem­pel? Dan kunt u boven­di­en ook zek­er zijn van een op maat gemaakt mod­el — dat u boven­di­en kan pim­pen en upgraden waar gewenst. Kies gerust voor een mod­ern, klassiek, design of lan­delijk ontwerp — en voeg extra ver­licht­ing of schuifdeuren toe waar u dat wilt. U vraagt — en wij vervullen uw wensen.

#4 Kies voor een tuinkamer in een grote tuin

Heeft u een ruime tuin ter beschikking? Dan kunt u natu­urlijk ook kiezen voor een volledig zelf­s­tandi­ge’ tuinkamer. Deze staat meestal apart van de hoofd­won­ing, waar­door deze ruimte als vol­waardi­ge leefruimte bekeken kan wor­den. Er wordt dan ook regel­matig gekozen voor inte­gratie van een bad­kamer en/​of keuken in zo’n tuinkamer.

Kiest u voor een tuinkamer? Dan kiest u voor een hoogk­wal­i­tatief en lux­ueus staalt­je ver­wen­ner­ij als extraat­je bij jouw won­ing. Kiest u boven­di­en voor een strakke uitvo­er­ing in duurza­am hout of mod­ern glas? Dan kunt u ook nog eens zek­er zijn van fan­tastis­che inte­gratie in uw tuin. Meer weten over uw toekom­stige tuinkamer? Con­tacteer ons!

#5 Con­tacteer Bruynseels-Vocht­en voor meer informatie

Bent u klaar voor meer ruimte in huis — maar bent u er nog niet hele­maal uit op welke manier? Aarzel niet om con­tact met ons op te nemen. Wij vertellen u graag wat meer over alle mogelijkhe­den voor uw spec­i­fieke (thuis)situatie. Tot snel?

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips Inspiratie

Kozijnen op maat? Laat u inspireren!

Gaat u bin­nenko­rt bouwen en/​of ren­ov­eren? Span­nend! Maareuh, heeft u al nagedacht over het schri­jn­werk van uw koz­i­j­nen? Dit bepaalt tenslotte een groot deel van het uitzicht van uw won­ing — en speelt ook op gebied van…
Ontdek er hier meer over
Menu