34 Bruvo Kasterlee Hr 0211 1920X600

Een serre of pergola geeft u de nodige beschutting

(Te) Veel regen en sombere dagen? Gelukkig geeft een serre of per­go­la de nodi­ge beschutting.

Een per­go­la voor dat magis­che plek­je schaduw in de zomer

Een per­go­la of ter­rasoverkap­ping is de ide­ale oploss­ing als u graag buiten zit, maar beschut­ting nodig hebt tegen de regen of op warme dagen schaduw wilt. Er zijn 2 mogelijkhe­den: een per­go­la tegen de gev­el of een vri­js­taande per­go­la die u over­al in de tuin plaatst.

De voorde­len van een pergola:

  • Open ruimte
  • Zon­new­er­ing
  • Ver­gun­ning niet alti­jd verplicht

Een serre voor de zomer en winter

Een alu­mini­um serre is, in tegen­stelling tot een per­go­la, een vol­waardi­ge uit­brei­d­ing van uw leefruimte waar uw tuin en de rest van de won­ing elka­ar ont­moeten. Creëer een aan­ge­name ruimte waar u zow­el in de win­ter, als in de zomer van geni­et door een ven­ti­latiesys­teem, zon­new­er­ing en isol­erend glas te voorzien.

De voorde­len van een serre:

  • Vol­waardi­ge leefruimte
  • Zomer en win­ter te gebruiken
  • Meer licht­in­val in huis

Het beste van twee werelden

Vind u het moeil­ijk om een keuze te mak­en? Dan is een afs­luit­bare per­go­la de ide­ale oploss­ing voor u! Open als het mooi weer is en ges­loten als dat niet het geval is. Maak het extra gezel­lig met elek­trische ver­warm­ingse­le­menten. Op die manier geni­et u het hele jaar door van een gezel­lige avond op uw terras.

En dan nog iets: u zou op ter­mi­jn uw afs­luit­bare per­go­la kun­nen veran­deren in een ges­loten serre als u daar meer genot van zou hebben. Bruynseels-Vocht­en denkt graag met u mee!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu