34 Bruvo Kasterlee Hr 0211 1920X600

Een serre of pergola geeft u de nodige beschutting

(Te) Veel regen en sombere dagen? Gelukkig geeft een serre of per­go­la de nodi­ge beschutting.

Een per­go­la voor dat magis­che plek­je schaduw in de zomer

Een per­go­la of ter­rasoverkap­ping is de ide­ale oploss­ing als u graag buiten zit, maar beschut­ting nodig hebt tegen de regen of op warme dagen schaduw wilt. Er zijn 2 mogelijkhe­den: een per­go­la tegen de gev­el of een vri­js­taande per­go­la die u over­al in de tuin plaatst.

De voorde­len van een pergola:

  • Open ruimte
  • Zon­new­er­ing
  • Ver­gun­ning niet alti­jd verplicht

Een serre voor de zomer en winter

Een alu­mini­um serre is, in tegen­stelling tot een per­go­la, een vol­waardi­ge uit­brei­d­ing van uw leefruimte waar uw tuin en de rest van de won­ing elka­ar ont­moeten. Creëer een aan­ge­name ruimte waar u zow­el in de win­ter, als in de zomer van geni­et door een ven­ti­latiesys­teem, zon­new­er­ing en isol­erend glas te voorzien.

De voorde­len van een serre:

  • Vol­waardi­ge leefruimte
  • Zomer en win­ter te gebruiken
  • Meer licht­in­val in huis

Het beste van twee werelden

Vind u het moeil­ijk om een keuze te mak­en? Dan is een afs­luit­bare per­go­la de ide­ale oploss­ing voor u! Open als het mooi weer is en ges­loten als dat niet het geval is. Maak het extra gezel­lig met elek­trische ver­warm­ingse­le­menten. Op die manier geni­et u het hele jaar door van een gezel­lige avond op uw terras.

En dan nog iets: u zou op ter­mi­jn uw afs­luit­bare per­go­la kun­nen veran­deren in een ges­loten serre als u daar meer genot van zou hebben. Bruynseels-Vocht­en denkt graag met u mee!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu