Jpg2048 7047

Hier moet je op letten bij de afwerking van je ramen

Hier moet je op let­ten bij de afw­erk­ing van je ramen

We kun­nen niet genoeg benadrukken hoe belan­grijk een goede afw­erk­ing van je nieuwe ramen is. Dat heeft ver­schil­lende rede­nen. Een goede afw­erk­ing van je ramen is niet enkel belan­grijk voor het zicht, het draagt ook bij aan een goede iso­latie en lan­gere lev­ens­du­ur. Om je hier zo goed mogelijk rond te informeren, vertellen je meer over de bin­nen- en buite­nafw­erk­ing, hoekverbind­ing en extra mogelijkhe­den met betrekking tot je raa­mafw­erk­ing. Hier gaan we!

Ons team helpt je met veel plezier verder.

Vind meer advies op onze website of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Vraag een gratis offerte aan

Afgew­erk­te bin­nenkant: zorgt voor één geheel

Je interieur is voor jou natu­urlijk super belan­grijk. Alles moet mooi afgew­erkt zijn, ook de bin­nenkant van je ramen. Zo vormt je won­ing een mooi geheel. Daarom kan je zelf kiezen welke afw­erk­ing jouw voorkeur draagt. Kies voor dagkant­profie­len, een ven­ster­bank en/​of afdichting.

Dagkant­profie­len

Als je een mooie over­gang wil tussen raam en muur, kies je best voor dagkant­profie­len. Deze isol­eren goed, zijn sti­jlvol en te verkri­j­gen in ver­schil­lende mate­ri­alen. Denk aan MDF, gyproc, PVC of volschuim.

Ven­ster­bank

Een ven­ster­bank is niet alleen prak­tisch om iets op te zetten, het is ook onder­houdsvrien­delijk, kras­vast, UV-bestendig en wat­er­af­s­to­tend. Wist je dat ven­ster­banken voor­di­en voor­namelijk gebruikt wer­den als zit­plek? Dat kan natu­urlijk nog alti­jd. Zo bespaar je weer wat ruimte.

Deze afw­erk­ing is voor­namelijk belan­grijk voor de iso­latie. Een goede afdicht­ing is belan­grijk om je ramen lucht- en tocht­dicht te mak­en. Het zorgt voor goede iso­latie waar­door warmte of koude niet naar bin­nen kan.

Afgew­erk­te buitenkant: ver­hoogt de levensduur

Je gev­el, ramen én deuren bepalen samen de uit­stral­ing van je huis. Dankz­ij een piek­fi­jne afw­erk­ing van deze drie kan je zor­gen voor een mooi geïn­te­greerd geheel. Als we het dan spec­i­fiek over ramen hebben, zien we dat dor­pels erg func­tion­eel zijn. Water voert snel en gemakke­lijk af na een hevige regen­bui waar­door water zich niet ophoopt bij het koz­i­jn. Extra opvulling is ook een goede optie om ervoor te zor­gen dat het raam mooi aansluit op je gev­el. Hoe beter de afw­erk­ing aan de buitenkant, hoe langer je ramen zullen mee­gaan. Ze moeten dan ook heel wat stor­men kun­nen doorstaan…

Hoekverbind­ing: ver­mi­jd kieren en oneffenheden

Als je ver­schil­lende ramen hebt, wil je natu­urlijk dat die mooi op elka­ar aansluiten. Dat kan per­fect dankz­ij een hor­i­zon­tale of diag­o­nale hoekverbind­ing. Het voordeel? Je hebt geen last van kieren of onef­fen­heden: je ramen vor­men een mooi geheel.

Extra mogelijkhe­den voor je raamafwerking

Naast de boven­ver­noemde binnen‑, buiten‑, en hoekafw­erk­ing, heeft Bruynseels-Vocht­en nog andere extra’s in pet­to. Neem zek­er een kijk­je hoe je ramen nog meer kan personaliseren.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu