Jpg2048 7158

Kozijnen en deuren in Antwerpen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ont­dek onze mooiste realisaties!

Koz­i­j­nen en deuren in Antwer­pen? Bruynseels-Vocht­en, natuurlijk!

Bent u op zoek naar kwal­i­tatieve koz­i­j­nen en deuren voor uw stek­je in Antwer­pen? Top! Dan bent u alvast aan het juiste adres! Wij lat­en u met veel plezi­er zien wat we het afgelopen jaar zoal mocht­en beteke­nen voor die knappe Koekenstad…

Het Eiland­je

Rijnkaai x Amsterdamstraat

Bent u gezel­lig aan het rond­kuieren op t Eiland­je? Bezoek dan zek­er de hoek van de Rijnkaai en de Ams­ter­damstraat: deze gloed­nieuwe luxe-apparte­menten staan er tenslotte nog niet heel lang… En de koz­i­j­nen die u ziet? Die zijn alle­maal van ons.

Door te werken met zwart gelak­te beglaz­ing op strate­gisch gekozen delen, bewaar­den we de strakke sym­me­trie in het ontwerp. Trots!

Ont­dek het project!

Kat­tendijk­dok

Onder het mot­to het oog wil ook wel wat’, start­ten we aan dit fan­tastis­che project op het Kat­tendijk­dok op t Eiland­je. Het doel? Meew­erken aan deze toren luxe-apparte­menten met een fenom­e­naal zicht op de Antwerpse sky­line. Het was dus van groot belang dat de koz­i­j­nen en profie­len dé per­fecte uitk­ijk­ba­sis vormden!

Een deel van de profie­len ontwikkelden we spe­ci­aal op maat. De plaats­ing­shoogte en de grootte van de koz­i­j­nen van dit project waren dan ook uit­zon­der­lijk. Daar­bovenop moesten we reken­ing houden met de wind­druk op deze locatie… 

Ont­dek het project! 

Sint-Alde­gondiskaai x Korte Zee­mansstraat x Adri­aan Brouwerstraat

Tja, we moeten eerlijk zijn… wij zijn een beet­je ver­liefd op t Eilandje. 

Daarom kwa­men we graag nog een keer langs om deel te mogen uit­mak­en van dit knappe project: de bouw van een geheel van super hi-end lux­eap­parte­menten, verdeeld over drie blokken met telkens een geheel andere stijl. 

Ont­dek het project!

Den Dam

Voor diege­nen die graag in het cen­trum van een groot­stad én te mid­den van een groene zone willen wonen, hebben wij één bood­schap: Den Dam. Deze opkomende buurt is tenslotte gele­gen aan de mooiste groene oase van t Stad: Park Spoor Noord. 

Daar gin­gen we dus met veel goest­ing aan de slag — en werk­ten we mee aan project Hard­en­voort: knappe en lux­ueuze verkoopflats die gren­zen aan het park. Wij ver­zorgden de koz­i­j­nen en lieten de look & feel hier­van aansluiten op het trendy karak­ter van het gebouw — én de buurt.

Ont­dek het project!

Lucht­bal

Koz­i­j­nen en deuren plaat­sen, da’s één ding. Maar wist u ook al dat we daar­naast graag ren­o­vatiepro­jecten afhan­de­len? Hoe grot­er, hoe beter! En dit project op de Antwerpse Lucht­bal is daar een per­fect voor­beeld van.

Op de Lucht­bal begonnen we met de ren­o­vatie van twee woon­blokken. Het doel? Deze twee gebouwen volledig ren­ov­eren ten beho­eve van de sociale huisvest­ing, zon­der een groot ver­schil in look & feel teweeg te bren­gen. De eerste stap? De blokken strip­pen tot op de blote beton­struc­tu­ur. Ver­vol­gens bouw­den we het geheel terug op vol­gens de heden­daagse nor­men betr­e­f­fende ther­mis­che en akoestis­che eisen. 

Ont­dek het project!

IJz­er­laan — Park Spoor Noord

Diege­nen die Antwer­pen ken­nen, die weten het: de buurt ron­dom Park Spoor Noord is hip & trend­ing. En wij hielpen daar graag bij, door de plaats­ing van de koz­i­j­nen in deze lux­e­flats op de IJz­er­laan voor onze reken­ing te nemen. 

Hét ele­ment dat dit project zo uniek en begerenswaardig maakt? Dat is toch wel het esthetis­che aspect: we kozen ervoor om de kleur van het schri­jn­werk uit te voeren in goud en brons anodisé. Dit deden we zow­el voor de koz­i­j­nen als voor de vlakke alu­mini­um plooiplaten.

Ont­dek het project!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu