Header

Kozijnen en deuren renoveren: hoe begint u eraan?

U heeft een op te fris­sen won­ing gekocht of u beslist na een aan­tal jaar om uw koz­i­j­nen en deuren te vernieuwen? Dan staat u aan het begin van een uitda­gende peri­ode. Maar geloof ons, het loont alti­jd. We lood­sen u door de stap­pen die u moet onderne­men voor­dat het ren­ov­eren van uw nieuwe koz­i­j­nen en deuren echt kan beginnen.

1. Maak een plan

Bepaal welke koz­i­j­nen en deuren u wilt ren­ov­eren. Gaat u alleen vernieuwen, of beslist u om het kad­er te ver­groten of te verkleinen, en wilt u draaikoz­i­j­nen, vaste koz­i­j­nen of ook schuifkoz­i­j­nen? Ook over het mate­ri­aal en de kleur moet u een besliss­ing mak­en: gaat u voor PVC of alu­mini­um? En kiest u voor een neu­trale kleur of iets dat meer in het oog springt?

U leest het, bij koz­i­j­nen en deuren ren­ov­eren komt er wel wat kijken. Laat u inspir­eren op onze site, in interieur­tijd­schriften en door de huizen in uw buurt.

2. Vergelijk

Vraag ver­schil­lende lever­anciers van koz­i­j­nen en deuren om langs te komen voor een offerte en vergelijk. Uit­er­aard laat u uw lei­den door de pri­js, maar beslis ook op basis van de klik’, het vertrouwen in een kwal­i­tatief prod­uct en de goede ser­vice. U moet er een goed gevoel bij hebben.

3. Beg­root de renovatiewerken

Weet hoeveel het ren­ov­eren van uw koz­i­j­nen en deuren gaat kosten, maar hou ook reken­ing met extra kosten zoals nieuwe raamdec­o­ratie en onvoorziene kosten. U bespaart uzelf ook een hele hoop stress als die marge incalculeert.

4. Start

U weet wat u wil, u weet wie de werken wan­neer gaat uitvo­eren en u hebt vol­doende reserves voorzien om de ren­o­vatie van uw koz­i­j­nen en deuren te financieren? Dan bent u hele­maal good to go!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu