Isolerend en superisolerend glas

De voordelen van kunststof? Die zijn echt (kunsts)TOF!

De voorde­len van kun­st­stof? Die zijn echt (kunsts)TOF!

Iedereen heeft vast al weleens geho­ord van dat hippe kun­st­stof. Het is tenslotte een zeer pop­u­lair mate­ri­aal om voor te kiezen wan­neer u op zoek bent naar nieuwe koz­i­j­nen en deuren. Maar waarom is dat kun­st­stof, ook weleens PVC of polyvinylchlo­ride’ genoemd, nu pre­cies zo’n top­per in de wereld van koz­i­j­nen en deuren? Aha! Dat kun­nen wij u vertellen, natu­urlijk. Hier gaan we!


#1 Duurza­am, duurza­mer, duurzaamst!

Wij zeggen alti­jd: toe­val bestaat niet’. Maar weet u wat? Toen PVC in 1883 ont­dekt werd, bleek dit toch een toe­val­ligheid te zijn! Nu, wij kla­gen niet, natu­urlijk. Want dit ongeluk­je’ bracht tenslotte een mate­ri­aal met zich mee dat ook bij­zon­der duurza­am te ver­w­erken én af te breken is. Zo bestaat het niet alleen uit goed­kope en tal­rijk aan­wezige grond­stof­fen, maar is het ook nog eens voor de volledi­ge 100% recy­cleer­baar op een milieu­vrien­delijke manier. En het is dan ook exact om deze reden dat heel wat voor­w­er­pen uit onze dagelijkse omgev­ing een PVC-basis hebben. Denk maar aan: auto-onderde­len, iso­latie in kabels, langspeelplat­en,… en, ja. Koz­i­j­nen en deuren, natuurlijk.

#2 Kies voor iso­latie — en een vrien­delijke energierekening.

Dus, we hebben al duurza­amheid. Check. Maar wist u dat kun­st­stof koz­i­j­nen en deuren ook nog eens de hoog­ste pun­ten scoren op gebied van iso­latie? Echt waar. Wan­neer u kiest voor PVC in huis, kies je tevens ook voor aan­ge­name tem­per­a­turen in de won­ing. Jup, ook wan­neer het vri­est dat het kraakt — of wan­neer de zon op haar hoog­ste punt staat. Met andere woor­den: ze houden de warmte bin­nen en de vriesk­ou buiten, waar­door er zelden kost­bare energie ver­loren gaat. Enneuh… kun­st­stof koz­i­j­nen en deuren zor­gen ook voor akoestis­che iso­latie. Top­pert­je voor diege­nen die graag enkele uurt­jes op een drum­s­tel spenderen, bijvoorbeeld!

#3 Op kun­st­stof koz­i­j­nen en deuren kan u jaren­lang vertrouwen.

Wan­neer u kiest voor PVC koz­i­j­nen en deuren, kiest u voor een lange-ter­mi­jn-relatie. Met andere woor­den: met kun­st­stof in huis mag u zek­er zijn van een relatie die jaren­lang zal stand­houden. In tegen­stelling tot houten deuren zullen ze bijvoor­beeld nooit begin­nen rot­ten — en ook roest komt nooit of zelden voor. Slaap dus maar op uw twee oren: PVC is uw rots in de branding.

#4 Min­der betal­en voor meer opties? Da’s PVC.

Zoals we eerder al ver­meld­den, zijn de grond­stof­fen voor PVC tal­rijk aan­wezig, wat hen meteen ook een stuk goed­kop­er maakt dan andere opties. Kun­st­stof koz­i­j­nen en deuren zijn dus uiter­mate betaal­baar, wat natu­urlijk al een aantrekke­lijk plus­punt op zich is. Maareuh… dat is niet alles! Dacht u te moeten inboeten op gebied van keuze, in ruil voor een vrien­delijk pri­jskaart­je? Fout! U kan tenslotte kiezen tussen heel wat RAL-kleuren. Keuze te over, wan­neer je kiest voor kun­st­stof ramen en deuren! Aarzel niet om ons te con­tac­teren wan­neer u hier meer over wil weten, hé. Wij vertellen het u graag.

#5 Onder­houd? M’eh. Zelden, eigenlijk.

Bent u iemand die zelden zal denken Ah. Nog eens tijd om de ramen en deuren te poet­sen’? Snap­pen we. Zéér begri­jpelijk. Gelukkig zit u dan hele­maal goed bij kun­st­stof koz­i­j­nen en deuren. Deze top­pers vra­gen tenslotte haast geen onder­houd. Het enige wat ze vra­gen? Een korte poet­s­beurt met wat water op een microvezel­doek­je. Voilà. Da’s weer proper!

Meer weten over kun­st­stof koz­i­j­nen en deuren? Dat kan.

Het enige wat u hier­voor moet doen? Ons snel con­tac­teren, natu­urlijk! Wij hebben tenslotte heel wat ervar­ing en exper­tise betr­e­f­fende kun­st­stof koz­i­j­nen en deuren. Enneuh… We staan te trap­pe­len om deze met u te delen! Aarzel dus niet, en laat ons snel iets weten, oké? Oké!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu