03Vandesyde

Lentekriebels? Dit zijn onze tips voor dé perfecte lenteschoonmaak!

Lenteschoon­maak? Dat doet u zo!

De lente is weer in het land! En ja, daar houden wij wel van. Niets leuk­er dan geni­eten van die eerste zonnes­tralen. Maar lentekriebels gaan vaak ook gepaard met… een lenteschoon­maak. Dat is net iets min­der geni­eten. Geen paniek: met deze tips kun­nen we u zek­er en vast motiv­eren om eraan te begin­nen. 123, poet­sen maar! 

Tip #1: Was uw koz­i­j­nen en deuren

Nu de eerste zonnes­tralen (ver)schijnen, vallen strepen en vuil op uw koz­i­j­nen en deuren des te hard­er op. Hoog tijd dus om aan de slag te gaan! Klaar dit klus­je op een niet te zon­nige dag, maar ver­mi­jd ook regen (voor de rest doen we niet moeil­ijk, hoor). Zow­el direct zon­licht als regen­drup­pels op het glas mak­en het werk alleen maar moeil­ijk­er. Een licht­be­wolk­te, droge lentedag lijkt ons dus per­fect! Ga aan de slag met keuken­pa­pi­er of een doek en uw werk is in een wip geklaard.

Tip #2: Maak uw ter­ras klaar

U hebt al even geen aan­dacht besteed aan dat ter­ras van u. Terecht ook, de win­ter was bit­terk­oud! Maar nu de lente in het land is, kan u maar beter elke kans benut­ten om terug een reserve aan vit­a­mine D op te bouwen. En waar doet u dat beter dan op uw ter­ras? Was uw tuin­meube­len dus maar snel af, ver­wi­jder onkruid, koop nieuwe kussens of acces­soires en plant terug wat moois in uw bloem­bakken om het geheel op te fleuren. Ziezo. Geni­eten, maar!

Tip #3: Pak ook de ver­bor­gen plek­jes aan!

Maakt u het uzelf ook soms wat gemakke­lijk tij­dens het poet­sen? Geen reden tot schaamte: dat doen we alle­maal. Tijd, dus, om daar veran­der­ing in te bren­gen. Ver­plaats al uw meube­len en ga met de stofzuiger langs plek­jes die het zon­licht al lang niet meer gezien hebben. Niets beter dan het gelukza­lige gevoel van een piek­fi­jn huis achter­af. Vrij van stof, vrij van zor­gen. Een extra sug­gestie: nu u toch aan het schuiv­en bent met meubels, kunt u uw kamer miss­chien eens her­in­richt­en? Van een nieuw begin gesproken…

Tip #4: Mest de diepvries uit

Nog zo’n verve­lend taak­je dat u maar bli­jft uit­stellen… de diepvries uitkuisen. Oude over­schot­jes’ en diepgevroren voed­ing die een stille dood ster­ven in uw onder­ste vries­vak, gooit u van­daag maar beter ineens weg. Maak uw diepvries dus hele­maal leeg en laat hem ont­dooien. Na een ste­vige poet­s­beurt vult u hem terug en klaar is kees!

Tip #5: Kleed u naar de lente en ruim uw kleerkast op

Naar dit moment hebben we ALLE­MAAL uit­gekeken: dikke win­ter­jassen, tru­ien, hand­schoe­nen en mut­sen mogen stante pede plaats mak­en voor zomerkleren. Gewoon. Omdat het lente is! Hoog tijd om uw kleerkast hele­maal op te ruimen, dus. Spullen die u niet meer draagt, kan u weggeven of verkopen op een rom­mel­mark­t­je. Niets leuk­er om met dit geld beslag te leggen op de nieuwe lentecol­lec­tie. Orden uw oude en nieuwe kleren per kleur of per cat­e­gorie en geni­et van een lenteproof kleerkast.

Ziezo!

Nu kan u alvast aan de slag gaan met de lenteschoon­maak. Merkt u na het poet­swerk van uw koz­i­j­nen en deuren dat deze toch aan ver­vang­ing toe zijn? Kom dan zek­er bij ons aan­klop­pen.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu