Bruvo Woning Klaar Voor Winter

Maak uw woning winterklaar door goede isolatie

Brrr… Win­ter. De dagen wor­den korter!

Brrr… Win­ter. De dagen wor­den kor­ter, de ver­warm­ing gaat weer aan. Maar hoe houd u uw huis goed geï­soleerd?
En hoe zorgt u ervoor dat uw won­ing klaar is voor de win­ter? Bru­vo geeft u enkele tips.

Tocht- en isolatiestrips

Komt er tocht langs koz­i­j­nen en deuren naar bin­nen? Plaats dan tocht­strips. Koz­i­j­nen en deuren die slecht sluiten of onvol­doende isol­eren zor­gen voor een groot energiev­er­lies. Zelfk­levende strips die alles her­metisch afs­luiten bieden een goede oplossing.

Sluit waterkra­nen af

Bevroren water­lei­din­gen, niets is zo verve­lend! Voorkomen is beter dan genezen. Weet u op voor­hand dat u uw buitenkra­nen amper zal gebruiken in de win­ter? Sluit ze dan af, nadat u ze volledig hebt lat­en lee­glopen. Buitenkra­nen, of kra­nen die zich in de kelder of garage bevin­den, beschermt u best ook met iso­latie­ma­te­ri­aal.

Hou de vriesk­ou uit uw stookruimte

Zorg ervoor dat het nooit te koud wordt in uw stookruimte. Een goede ver­lucht­ing is daar­ente­gen wel erg belangrijk.

Zet uw koz­i­j­nen eens open

Een won­ing die niet goed ver­lucht is, warmt ook slecht op. Tip: zet uw koz­i­j­nen een hal­fu­urt­je per dag open — ook wan­neer het vri­est. De verse en droge buiten­lucht zorgt ervoor dat de bin­nen­tem­per­atu­ur sneller opwarmt.

Laat uw ver­warm­ings­ke­tel controleren

Geef toe: een ver­warm­ings­ke­tel die stuk gaat mid­den in het win­ter­seizoen is alles behalve wenselijk. Laat daarom uw ver­warm­ings­ke­tel op regel­matige basis con­trol­eren door een erk­end vak­man. Voor instal­laties op stookolie is een jaar­lijkse con­t­role ver­plicht, voor gasin­stal­laties is de fre­quen­tie afhanke­lijk van het gewest waarin u woont.

Iso­latie van koz­i­j­nen en deuren

Witl u echt garantie op een goede iso­latie? Dan kiest u er best voor om oude koz­i­j­nen en deuren te ver­van­gen door nieuwe koz­i­j­nen en deuren. De nieuwe mate­ri­alen zor­gen voor een uit­stek­ende iso­latie en een gegaran­deerd ver­schil op uw energiefactuur.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Kozijnen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een pr…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Menu