Bruvo Woning Klaar Voor Winter

Maak uw woning winterklaar door goede isolatie

Brrr… Win­ter. De dagen wor­den korter!

Brrr… Win­ter. De dagen wor­den kor­ter, de ver­warm­ing gaat weer aan. Maar hoe houd u uw huis goed geï­soleerd?
En hoe zorgt u ervoor dat uw won­ing klaar is voor de win­ter? Bru­vo geeft u enkele tips.

Tocht- en isolatiestrips

Komt er tocht langs koz­i­j­nen en deuren naar bin­nen? Plaats dan tocht­strips. Koz­i­j­nen en deuren die slecht sluiten of onvol­doende isol­eren zor­gen voor een groot energiev­er­lies. Zelfk­levende strips die alles her­metisch afs­luiten bieden een goede oplossing.

Sluit waterkra­nen af

Bevroren water­lei­din­gen, niets is zo verve­lend! Voorkomen is beter dan genezen. Weet u op voor­hand dat u uw buitenkra­nen amper zal gebruiken in de win­ter? Sluit ze dan af, nadat u ze volledig hebt lat­en lee­glopen. Buitenkra­nen, of kra­nen die zich in de kelder of garage bevin­den, beschermt u best ook met iso­latie­ma­te­ri­aal.

Hou de vriesk­ou uit uw stookruimte

Zorg ervoor dat het nooit te koud wordt in uw stookruimte. Een goede ver­lucht­ing is daar­ente­gen wel erg belangrijk.

Zet uw koz­i­j­nen eens open

Een won­ing die niet goed ver­lucht is, warmt ook slecht op. Tip: zet uw koz­i­j­nen een hal­fu­urt­je per dag open — ook wan­neer het vri­est. De verse en droge buiten­lucht zorgt ervoor dat de bin­nen­tem­per­atu­ur sneller opwarmt.

Laat uw ver­warm­ings­ke­tel controleren

Geef toe: een ver­warm­ings­ke­tel die stuk gaat mid­den in het win­ter­seizoen is alles behalve wenselijk. Laat daarom uw ver­warm­ings­ke­tel op regel­matige basis con­trol­eren door een erk­end vak­man. Voor instal­laties op stookolie is een jaar­lijkse con­t­role ver­plicht, voor gasin­stal­laties is de fre­quen­tie afhanke­lijk van het gewest waarin u woont.

Iso­latie van koz­i­j­nen en deuren

Witl u echt garantie op een goede iso­latie? Dan kiest u er best voor om oude koz­i­j­nen en deuren te ver­van­gen door nieuwe koz­i­j­nen en deuren. De nieuwe mate­ri­alen zor­gen voor een uit­stek­ende iso­latie en een gegaran­deerd ver­schil op uw energiefactuur.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu