Pvc Ramen Bruvo

Uw PVC kozijnen onderhouden? Dat doet u zo.

Uw koz­i­j­nen onder­houden? Dat doet u zo.

Onder­tussen bent u al een expert op gebied van PVC koz­i­j­nen. U weet dat ze een schit­terende pri­js-kwaliteit ver­houd­ing hebben, in heel wat ver­schil­lende kleuren beschik­baar zijn én dat ze om weinig onder­houd vra­gen. Maar ja… weinig onder­houd is natu­urlijk nog wel een béét­je onder­houd. Wat deze vuil- en stofw­erende koz­i­j­nen dan wél vra­gen? Enkele keren per jaar een slimme onder­houds­beurt van enkele minuten. En dan kun­nen deze top­pers maar lief­st 50 jaar mee! Wij geven u enkele tips.

#1 Doen: zachte doek­jes of spon­sjes gebruiken

Eén ding dat u zek­er moet onthouden wan­neer het PVC koz­i­j­nen betreft? 

Dat deze rakkers redelijk gevoelig voor krassen zijn.

Op zich geen prob­leem, zolang u hier maar reken­ing mee houdt tij­dens uw poet­s­beurt.

Kies daarom alti­jd voor de zachte kant van uw spons — en ide­aliter een zachte microvezel­doek om die ramen weer mee te lat­en glanzen. 

Zo! Smet­teloos én krasvrij!

#2 Doen: de bewe­gende onderde­len onderhouden

Uw koz­i­jn bestaat natu­urlijk niet enkel uit glas. Het is dus belan­grijk dat u ook de overige delen van uw koz­i­j­nen net­jes onderhoudt.

Doorheen de jaren kan het tenslotte wel eens voor­vallen dat de scharnieren wat stroev­er begin­nen func­tioneren. Verve­lend — én niet gezond voor uw kozijnen.

Denk er daarom aan om deze onderde­len één keer per jaar te ver­zor­gen met vetvrij smeer­mid­del. Waarom vetvrij? Omdat dit geen vuil of stof aantrekt, wat min­der kans geeft op blokkades tussen de scharnieren.

#3 Niet doen: agressieve reinig­ingsmid­de­len gebruiken

Het klinkt waarschi­jn­lijk als een goed idee: het groffe (schoon­maak)geschut boven te halen om die koz­i­j­nen in geen tijd weer smet­teloos te krijgen. 

Toch is niets min­der waar! PVC koz­i­j­nen zijn tenslotte niet zo goed bestand tegen de oxiderende zuren die zich regel­matig in dit soort pro­ducten bevinden.

Kies daarom eerder voor lauw water met een scheut­je cit­roen­sap. Even schoon — maar véél vrien­delijk­er voor uw PVC ramen!

#4 Niet doen: reini­gen zon­der water 

Belan­grijk! Zorg ervoor dat u vol­doende water gebruikt bij het onder­houden van uw PVC koz­i­j­nen.

Want, als u te weinig water gebruikt, loopt u meer risi­co op krassen. 

Vol­doende water gebruiken, is dus de boodschap!

#5 Niet doen: schilderen

Zijn de profie­len van uw PVC koz­i­j­nen aan vernieuwing toe?

Probeer ze dan niet zelf te schilderen, maar raad­pleeg alti­jd een spe­cial­ist. Zoals Bruynseels-Vocht­en, bijvoor­beeld?

Wij bieden tenslotte een assor­ti­ment van maar lief­st 55 kleuren aan, in de vorm van kleur­vaste folie.

Aarzel niet om ons te con­tac­teren voor meer infor­matie over de ver­schil­lende kleuren die we aanbieden!

Nog vra­gen over (het onder­houd van) PVC kozijnen?

Aarzel dan niet om ons te con­tac­teren. Wij zijn tenslotte spe­cial­ist wan­neer het op deze top­pers aankomt. Tot snel?

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu