Pvc Ramen Bruvo

Uw PVC kozijnen onderhouden? Dat doet u zo.

Uw koz­i­j­nen onder­houden? Dat doet u zo.

Onder­tussen bent u al een expert op gebied van PVC koz­i­j­nen. U weet dat ze een schit­terende pri­js-kwaliteit ver­houd­ing hebben, in heel wat ver­schil­lende kleuren beschik­baar zijn én dat ze om weinig onder­houd vra­gen. Maar ja… weinig onder­houd is natu­urlijk nog wel een béét­je onder­houd. Wat deze vuil- en stofw­erende koz­i­j­nen dan wél vra­gen? Enkele keren per jaar een slimme onder­houds­beurt van enkele minuten. En dan kun­nen deze top­pers maar lief­st 50 jaar mee! Wij geven u enkele tips.

#1 Doen: zachte doek­jes of spon­sjes gebruiken

Eén ding dat u zek­er moet onthouden wan­neer het PVC koz­i­j­nen betreft? 

Dat deze rakkers redelijk gevoelig voor krassen zijn.

Op zich geen prob­leem, zolang u hier maar reken­ing mee houdt tij­dens uw poet­s­beurt.

Kies daarom alti­jd voor de zachte kant van uw spons — en ide­aliter een zachte microvezel­doek om die ramen weer mee te lat­en glanzen. 

Zo! Smet­teloos én krasvrij!

#2 Doen: de bewe­gende onderde­len onderhouden

Uw koz­i­jn bestaat natu­urlijk niet enkel uit glas. Het is dus belan­grijk dat u ook de overige delen van uw koz­i­j­nen net­jes onderhoudt.

Doorheen de jaren kan het tenslotte wel eens voor­vallen dat de scharnieren wat stroev­er begin­nen func­tioneren. Verve­lend — én niet gezond voor uw kozijnen.

Denk er daarom aan om deze onderde­len één keer per jaar te ver­zor­gen met vetvrij smeer­mid­del. Waarom vetvrij? Omdat dit geen vuil of stof aantrekt, wat min­der kans geeft op blokkades tussen de scharnieren.

#3 Niet doen: agressieve reinig­ingsmid­de­len gebruiken

Het klinkt waarschi­jn­lijk als een goed idee: het groffe (schoon­maak)geschut boven te halen om die koz­i­j­nen in geen tijd weer smet­teloos te krijgen. 

Toch is niets min­der waar! PVC koz­i­j­nen zijn tenslotte niet zo goed bestand tegen de oxiderende zuren die zich regel­matig in dit soort pro­ducten bevinden.

Kies daarom eerder voor lauw water met een scheut­je cit­roen­sap. Even schoon — maar véél vrien­delijk­er voor uw PVC ramen!

#4 Niet doen: reini­gen zon­der water 

Belan­grijk! Zorg ervoor dat u vol­doende water gebruikt bij het onder­houden van uw PVC koz­i­j­nen.

Want, als u te weinig water gebruikt, loopt u meer risi­co op krassen. 

Vol­doende water gebruiken, is dus de boodschap!

#5 Niet doen: schilderen

Zijn de profie­len van uw PVC koz­i­j­nen aan vernieuwing toe?

Probeer ze dan niet zelf te schilderen, maar raad­pleeg alti­jd een spe­cial­ist. Zoals Bruynseels-Vocht­en, bijvoor­beeld?

Wij bieden tenslotte een assor­ti­ment van maar lief­st 55 kleuren aan, in de vorm van kleur­vaste folie.

Aarzel niet om ons te con­tac­teren voor meer infor­matie over de ver­schil­lende kleuren die we aanbieden!

Nog vra­gen over (het onder­houd van) PVC kozijnen?

Aarzel dan niet om ons te con­tac­teren. Wij zijn tenslotte spe­cial­ist wan­neer het op deze top­pers aankomt. Tot snel?

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Kozijnen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een pr…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Menu