Alu Ramen Bruynseels Vochten15

Welke soorten beglazing bestaan er zoal?

Welke soorten beglaz­ing bestaan er zoal?

Bent u bezig met de bouw of de ren­o­vatie van uw eigen stek­je en is de tijd gekomen om aan beglaz­ing te denken? Aha! Gelukkig dan maar, dat u bij Bruyneels-Vocht­en terecht bent gekomen. Wij zijn immers, al zeggen we het zelf, een uit­stek­end ref­er­en­tiepunt om naar terug te gri­jpen wan­neer u op zoek bent naar (infor­matie over) dé per­fecte beglaz­ing voor uw sit­u­atie. Bent u klaar voor een blik achter de scher­men in de wereld van beglaz­ing? Hier gaan we!

#1 Hoogren­de­ments­glas of superisol­erend glas

Vroeger was dubbel of zelfs driedubbel glas de norm, maar van­daag scoort hoogren­de­ments­glas (ook wel superisol­erend glas’ genoemd) de hoog­ste top­pen. En terecht: dit soort beglaz­ing isoleert tot drie keer beter dan dubbel glas, waar­door u er heel wat energie mee kan uits­paren. Toegegeven: bij het installeren van uw splin­ternieuwe hoogren­de­ments­glas zal u een kleine meer­pri­js betal­en, maar deze zal u in geen tijd terugver­di­enen door de steen­goede iso­latie. Daar­naast komt u ook in aan­merk­ing voor een aan­tal pre­mies. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw porte­feuille, dus!

#2 Gelu­id­sisol­erende beglazing

Bent u iemand die pas hele­maal tot rust kan komen wan­neer het heer­lijk stil is? Of bent u miss­chien een fer­vent muzikant met een passie voor drums? Dan is gelu­id­sisol­erende beglaz­ing hele­maal iets voor u. Dit soort beglaz­ing houdt extern lawaai immers buiten — maar gelu­id van bin­nen ook bin­nen. Prof­i­teer van de zorgvuldige com­bi­natie van glas­dik­ten, spouw­breedte, gasvulling en tussen­la­gen — en kies voor een pro­fes­sionele oploss­ing voor elke klasse geluidsdemping!

#3 Zon­werende beglazing

Is uw won­ing zuidelijk georiën­teerd en durft dit zor­gen voor heel wat gepuf en gezweet in de zomer, maar houdt u niet van die sombere ver­duis­ter­ing door gordi­j­nen en/​of rol­luiken? Dan is zon­werende beglaz­ing dé oploss­ing voor u: hier­mee houdt u de warmte buiten, zon­der dat vrolijke zon­licht te moeten opof­fer­en. Daar­naast bespaart u hier­mee op extra kosten voor kli­maat­be­heers­ing: die peper­dure air­co kan u dus nog even lat­en voor wat het is! Zon­werend glas is dé per­fecte part­ner voor iedereen die niet houdt van die drukkende zomer­warmte in huis, maar des te meer van overvloedig daglicht!

#4 Inbraak­w­erende beglazing

Wan­neer u thuis zit, wilt u zich veilig en op uw gemak voe­len. Dat is logisch: het is uw eigen stek­je, waarin u lief­st enkel de mensen ont­vangt die u zélf uitn­odigt. Daarom hebben we ook ijz­er­sterke inbraak­w­erende beglaz­ing beschik­baar. Dit soort beglaz­ing is een gelaagd vei­lighei­ds­glas, wat een uiter­mate sterke bescherming tegen door­vallen biedt. Boven­di­en biedt deze beglaz­ing extra bescherming tegen ver­wond­ing bij eventuele glasbreuk.

Glashelder advies op maat? Bruyneels-Vochten!

Meer weten over de ver­schil­lende soorten beglaz­ing, aan­geleverd door Spri­mo­glass uit Spri­mont? Aarzel dan niet om ons te con­tac­teren voor wat glashelder advies op maat. Het Bruynseels-Vocht­en-team bek­ijkt iedere sit­u­atie opzichzelf­s­taand, waar­door we alti­jd met een oploss­ing komen die spec­i­fiek dient voor uw sit­u­atie. Tot dan!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu