Alu Ramen Bruynseels Vochten15

Welke soorten beglazing bestaan er zoal?

Welke soorten beglaz­ing bestaan er zoal?

Bent u bezig met de bouw of de ren­o­vatie van uw eigen stek­je en is de tijd gekomen om aan beglaz­ing te denken? Aha! Gelukkig dan maar, dat u bij Bruyneels-Vocht­en terecht bent gekomen. Wij zijn immers, al zeggen we het zelf, een uit­stek­end ref­er­en­tiepunt om naar terug te gri­jpen wan­neer u op zoek bent naar (infor­matie over) dé per­fecte beglaz­ing voor uw sit­u­atie. Bent u klaar voor een blik achter de scher­men in de wereld van beglaz­ing? Hier gaan we!

#1 Hoogren­de­ments­glas of superisol­erend glas

Vroeger was dubbel of zelfs driedubbel glas de norm, maar van­daag scoort hoogren­de­ments­glas (ook wel superisol­erend glas’ genoemd) de hoog­ste top­pen. En terecht: dit soort beglaz­ing isoleert tot drie keer beter dan dubbel glas, waar­door u er heel wat energie mee kan uits­paren. Toegegeven: bij het installeren van uw splin­ternieuwe hoogren­de­ments­glas zal u een kleine meer­pri­js betal­en, maar deze zal u in geen tijd terugver­di­enen door de steen­goede iso­latie. Daar­naast komt u ook in aan­merk­ing voor een aan­tal pre­mies. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw porte­feuille, dus!

#2 Gelu­id­sisol­erende beglazing

Bent u iemand die pas hele­maal tot rust kan komen wan­neer het heer­lijk stil is? Of bent u miss­chien een fer­vent muzikant met een passie voor drums? Dan is gelu­id­sisol­erende beglaz­ing hele­maal iets voor u. Dit soort beglaz­ing houdt extern lawaai immers buiten — maar gelu­id van bin­nen ook bin­nen. Prof­i­teer van de zorgvuldige com­bi­natie van glas­dik­ten, spouw­breedte, gasvulling en tussen­la­gen — en kies voor een pro­fes­sionele oploss­ing voor elke klasse geluidsdemping!

#3 Zon­werende beglazing

Is uw won­ing zuidelijk georiën­teerd en durft dit zor­gen voor heel wat gepuf en gezweet in de zomer, maar houdt u niet van die sombere ver­duis­ter­ing door gordi­j­nen en/​of rol­luiken? Dan is zon­werende beglaz­ing dé oploss­ing voor u: hier­mee houdt u de warmte buiten, zon­der dat vrolijke zon­licht te moeten opof­fer­en. Daar­naast bespaart u hier­mee op extra kosten voor kli­maat­be­heers­ing: die peper­dure air­co kan u dus nog even lat­en voor wat het is! Zon­werend glas is dé per­fecte part­ner voor iedereen die niet houdt van die drukkende zomer­warmte in huis, maar des te meer van overvloedig daglicht!

#4 Inbraak­w­erende beglazing

Wan­neer u thuis zit, wilt u zich veilig en op uw gemak voe­len. Dat is logisch: het is uw eigen stek­je, waarin u lief­st enkel de mensen ont­vangt die u zélf uitn­odigt. Daarom hebben we ook ijz­er­sterke inbraak­w­erende beglaz­ing beschik­baar. Dit soort beglaz­ing is een gelaagd vei­lighei­ds­glas, wat een uiter­mate sterke bescherming tegen door­vallen biedt. Boven­di­en biedt deze beglaz­ing extra bescherming tegen ver­wond­ing bij eventuele glasbreuk.

Glashelder advies op maat? Bruyneels-Vochten!

Meer weten over de ver­schil­lende soorten beglaz­ing, aan­geleverd door Spri­mo­glass uit Spri­mont? Aarzel dan niet om ons te con­tac­teren voor wat glashelder advies op maat. Het Bruynseels-Vocht­en-team bek­ijkt iedere sit­u­atie opzichzelf­s­taand, waar­door we alti­jd met een oploss­ing komen die spec­i­fiek dient voor uw sit­u­atie. Tot dan!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu