Screen Shot 2018 11 20 At 15 30 53

Hoe isoleer ik mijn veranda?

Een geï­soleerde veran­da, het hele jaar door!

Hoe isoleer ik mijn veranda?

Een veran­da wordt de laat­ste jaren steeds pop­u­laird­er: geni­eten van je tuin kan het hele jaar door van je tuin én er wor­den ver­warm­ingskosten uit­ges­paard. Toch is er een grote bezorgdheid: in de zomer lijkt het daarbin­nen veel te warm, in de win­ter ijsk­oud. Gelukkig is er een oploss­ing zodat je toch het hele jaar door kan geni­eten: goede iso­latie. We geven je enkele tips voor de iso­latie bij het samen­stellen van jouw nieuwe veranda.


Glas met lage isolatiewaarde

Beeld jezelf eens een veran­da in: het meren­deel dat je ziet is glas. Het is dat glas dat nu net geen goede iso­la­tor is. Het is dus belan­grijk om even stil te staan bij welk soort glas je kiest voor je veran­da en de fac­toren hier­van die invloed hebben. Ga lief­st voor glas met een lage iso­latiewaarde én een lage zon­nefac­tor. Hoe lager de iso­latiewaarde is, hoe min­der de warmte ver­loren gaat. De lage zon­nefac­tor zorgt ervoor dat het glas min­der warmte door­laat en de kans op te veel warmte klein­er is. 

Op vlak van soorten glas zijn er 2 opties die op zich goed zijn voor iso­latie. Het absolute min­i­mum is dubbel glas, wat trouwens ver­plicht is in elke won­ing vanaf 2020.

Een nog betere alter­natief is hoogren­de­ments­glas. Met deze keuze beperk je het warmtev­er­lies al tot 80%, en het isoleert nog tot drie keer beter dan dubbel glas.

Voor dit soort glas betaal je uit­er­aard iets meer dan nor­maal of dubbel glas, maar dit merk je gelukkig ook op je lagere energiefactuur. 

Alu­mini­um of PVC?


Zow­el bij alu­mini­um als PVC zit de iso­latiewaarde goed. Let hier vooral op de klasse en de pri­js: hoe beter de iso­latieklasse, hoe duur­der de pri­js. Wist je trouwens dat hout ook een sterke isol­erende werk­ing heeft? 

Hier zetten we ook nog even de belan­grijk­ste ver­schillen tussen alu­mini­um en pvc op een rijtje.

Plat of gevor­md dak?

Naast boven­staande fac­toren, is de keuze van het dak ook een enorm belan­grijke afweg­ing voor de iso­latie van je veran­da. Bij een klassiek glazen dak met een spe­ciale vorm gaat de warmte snel omhoog. Kies daarom liev­er voor een gemet­seld plat dak, deze hebben min­der glasop­per­vlak en zullen ver­vol­gens beter scoren op isolatie. 

Een andere optie is een dak gemaakt uit kun­st­stof plat­en, dit is ook voor de win­ter de beste keuze dankz­ij de max­i­male vochtbestendigheid én de straffe ther­mis­che prestaties. 

Wan­neer je de belan­grijk­ste fac­toren, waaron­der het dak, de profie­len & de beglaz­ing, in acht­ing neemt, werk je aan een betere iso­latie van je veran­da. Wat uit­er­aard bij veel zak­en de keerz­i­jde kan zijn, is de pri­js. Het is en bli­jft geen goed­kope aankoop, maar hoe meer je investeert, hoe meer je bespaart op je energiefac­tu­ur. En jij geni­et sowieso het hele jaar door van je goed geï­soleerde veranda… 

Hulp nodig bij je veran­da? Bruynseels-Vocht­en helpt je graag verder!

Klaar om te kiezen voor een veran­da met de juiste iso­latie? Heb je toch nog wat vra­gen? Wij vertellen je graag alle mogelijkhe­den voor een zo geï­soleerd mogelijke veranda! 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu