N 2010 Beets 03

Hoe isoleer ik mijn veranda?

Een geï­soleerde veran­da, het hele jaar door!

Hoe isoleer ik mijn veranda?

Een veran­da wordt de laat­ste jaren steeds pop­u­laird­er: geni­eten van je tuin kan het hele jaar door van je tuin én er wor­den ver­warm­ingskosten uit­ges­paard. Toch is er een grote bezorgdheid: in de zomer lijkt het daarbin­nen veel te warm, in de win­ter ijsk­oud. Gelukkig is er een oploss­ing zodat je toch het hele jaar door kan geni­eten: goede iso­latie. We geven je enkele tips voor de iso­latie bij het samen­stellen van jouw nieuwe veranda.


Van­daag hebben we het over de lan­delijke veran­da: deze sti­jl wint al jaar en dag de pop­u­lar­iteit­spri­js in veran­da­land — en bli­jft een van onze meest gevraagde sti­jlen bij nieuwe pro­jecten. Maar wat maakt een lan­delijke veran­da nu zo spe­ci­aal, moét je dan alti­jd voor hout kiezen en hoe richt je zo’n veran­da in? Wij vertellen het je allemaal!

Veel liefde en zachte producten

Eigen­lijk wil je deur het­zelfde behan­deld wor­den als jij dat wil: met een zacht doek­je of washand­je — en vrien­delijke, geen schadelijke zeep. Poets je deuren daarom alti­jd met een zachte, vochtige zeemv­el en lauwwarm water. Eventueel kan je er nog een scheut­je allesreiniger bij doen: dit is in de meeste geval


len ruim vol­doende om vlekken te ver­wi­jderen. En, ohja! Vergeet zek­er ook niet de bovenkant van je deur te poet­sen: daar verza­melt zich dik­wi­jls het meeste vuil.

Alu­mini­um of PVC?


Zow­el bij alu­mini­um als PVC zit de iso­latiewaarde goed. Let hier vooral op de klasse en de pri­js: hoe beter de iso­latieklasse, hoe duur­der de pri­js. Wist je trouwens dat hout ook een sterke isol­erende werk­ing heeft? 

Hier zetten we ook nog even de belan­grijk­ste ver­schillen tussen alu­mini­um en pvc op een rijtje.

Desin­fec­tie was nog nooit zo belangrijk

Ide­aliter gebruik je dus ook hier een vochtige doek met een sop­je van allesreiniger of groene zeep. Wil je zek­er zijn dat het coro­n­avirus zo min mogelijk kans kri­jgt om te bli­jven hangen? Dan kan je ook spec­i­fiek desin­fec­tiemid­del of alco­hol gebruiken — indi­en je éérst even op een klein stuk­je van de klink test of het mate­ri­aal in kwest­ie hier goed op reageert.

Inricht­ing

Kleuren­palet gekozen en afgek­lopt? Dan is het nu tijd voor voor het leuke gedeelte: je meu­bi­lair en dec­o­ratie. Miss­chien wil je een gezel­lige zithoek of een knus leesgedeelte creëren — en dat doe je het beste door een slimme plaats­ing van meu­bi­lair.

In een lan­delijke inricht­ing is het de gewoonte om naar lichte en/​of houten meubels te trekken die inspe­len op het algemene kleurge­bruik, gecom­bi­neerd met een open indel­ing van de ruimte.

Hulp nodig bij je veran­da? Bruynseels-Vocht­en helpt je graag verder!

Klaar om te kiezen voor een veran­da met de juiste iso­latie? Heb je toch nog wat vra­gen? Wij vertellen je graag alle mogelijkhe­den voor een zo geï­soleerd mogelijke veranda! 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu