Verandabouw

Serrebouw: van bouwtekening serre tot serre bouwen

Geni­et langer van uw tuin!

Uw serre lat­en bouwen kan bij Bruynseels-Vocht­en ser­re­bouw als een klassieke serre met een glazen dak of als een serre met plat dak. Licht­strat­en in uw aanbouw/​serre met plat dak zor­gen voor extra licht­in­val van natu­urlijk licht. Naast het directe con­tact met de tuin, meer ruimte in huis is extra daglicht immers een belan­grijke reden voor een aanbouw/​serre. Voor ser­re­bouw mak­en wij enkel gebruik van de alu­mini­um profie­len van het Bel­gis­che top­merk Reynaers.

Voorde­len bij ser­re­bouw met alu­mini­um profie­len van Reynaers

  • Per­fecte ther­mis­che iso­latie: lagere energiefac­tu­ur en meer woon­com­fort in uw aanbouw/​serre.
  • Grote opper­vlak­ten glas; is mogelijk, waar­door u een grotere licht­in­val kri­jgt in uw aanbouw/​serre.
  • Keuze uit alle RAL-kleuren (meer dan 400). Blink­end, mat of in meer kras­bestendi­ge struc­tu­urlak. Bin­nen en buiten­z­i­jde van de raam­profie­len voor uw aan­bouw of serre in een andere kleur mogelijk.
  • Onder­houdsvrien­delijk en geen roest, barsten of krom trekken.

Pro­fes­sioneel advies

Daar­naast kri­jgt u alti­jd pro­fes­sioneel en helder advies op maat.

Denk hier­voor aan oplossin­gen en mogelijkhe­den in sti­jl, esthetiek, com­fort, func­tion­aliteit, energiezuinigheid en iso­latie van jouw serre, enzovoort.

Ook het door­breken van uw won­ing voor de aanbouw/​serre, fun­der­ingswerken, aan­passin­gen rio­ler­ing, san­i­tair, elek­triciteit, ver­warm­ing, muren bezetten en vlo­er­w­erken nemen wij voor onze reken­ing.

Met andere woor­den… uw aanbouw/​serre is gebruik­sklaar als wij bij u vertrekken.

Ser­re­bouw: de beglazing

Als we uw serre plaat­sen, voorzien we alti­jd beglaz­ing van Spri­mo­glass, onze vaste part­ner voor glaswerken. Zij lev­eren de beglaz­ing, onze ser­re­bouw­ers plaat­sen de beglazing.Voor de beglaz­ing van jouw aanbouw/​serre hebt u keuze uit:

  • Superisol­erende beglaz­ing: dubbel­glas of driedubbelglas.
  • Zon­werend glas: aanger­aden voor een op het zuid­west­en georiën­teerde aanbouw/​serre.
  • Vei­lighei­ds­beglaz­ing: zo bent u beter bescher­md tegen ongewenst bezoek.

Hebt u nog vra­gen over onze serres?

Dat begri­jpen we. Ont­dek dan zek­er onze pag­i­na over alle voorde­len van ser­res — of con­tacteer ons gewoon voor wat meer infor­matie, natu­urlijk. Indi­en gewenst mak­en wij ook een gratis offerte voor u op. Geheel vri­jbli­jvend, natu­urlijk. Tot snel?

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu