Verandabouw

Serrebouw: van bouwtekening serre tot serre bouwen

Geni­et langer van uw tuin!

Uw serre lat­en bouwen kan bij Bruynseels-Vocht­en ser­re­bouw als een klassieke serre met een glazen dak of als een serre met plat dak. Licht­strat­en in uw aanbouw/​serre met plat dak zor­gen voor extra licht­in­val van natu­urlijk licht. Naast het directe con­tact met de tuin, meer ruimte in huis is extra daglicht immers een belan­grijke reden voor een aanbouw/​serre. Voor ser­re­bouw mak­en wij enkel gebruik van de alu­mini­um profie­len van het Bel­gis­che top­merk Reynaers.

Voorde­len bij ser­re­bouw met alu­mini­um profie­len van Reynaers

  • Per­fecte ther­mis­che iso­latie: lagere energiefac­tu­ur en meer woon­com­fort in uw aanbouw/​serre.
  • Grote opper­vlak­ten glas; is mogelijk, waar­door u een grotere licht­in­val kri­jgt in uw aanbouw/​serre.
  • Keuze uit alle RAL-kleuren (meer dan 400). Blink­end, mat of in meer kras­bestendi­ge struc­tu­urlak. Bin­nen en buiten­z­i­jde van de raam­profie­len voor uw aan­bouw of serre in een andere kleur mogelijk.
  • Onder­houdsvrien­delijk en geen roest, barsten of krom trekken.

Pro­fes­sioneel advies

Daar­naast kri­jgt u alti­jd pro­fes­sioneel en helder advies op maat.

Denk hier­voor aan oplossin­gen en mogelijkhe­den in sti­jl, esthetiek, com­fort, func­tion­aliteit, energiezuinigheid en iso­latie van jouw serre, enzovoort.

Ook het door­breken van uw won­ing voor de aanbouw/​serre, fun­der­ingswerken, aan­passin­gen rio­ler­ing, san­i­tair, elek­triciteit, ver­warm­ing, muren bezetten en vlo­er­w­erken nemen wij voor onze reken­ing.

Met andere woor­den… uw aanbouw/​serre is gebruik­sklaar als wij bij u vertrekken.

Ser­re­bouw: de beglazing

Als we uw serre plaat­sen, voorzien we alti­jd beglaz­ing van Spri­mo­glass, onze vaste part­ner voor glaswerken. Zij lev­eren de beglaz­ing, onze ser­re­bouw­ers plaat­sen de beglazing.Voor de beglaz­ing van jouw aanbouw/​serre hebt u keuze uit:

  • Superisol­erende beglaz­ing: dubbel­glas of driedubbelglas.
  • Zon­werend glas: aanger­aden voor een op het zuid­west­en georiën­teerde aanbouw/​serre.
  • Vei­lighei­ds­beglaz­ing: zo bent u beter bescher­md tegen ongewenst bezoek.

Hebt u nog vra­gen over onze serres?

Dat begri­jpen we. Ont­dek dan zek­er onze pag­i­na over alle voorde­len van ser­res — of con­tacteer ons gewoon voor wat meer infor­matie, natu­urlijk. Indi­en gewenst mak­en wij ook een gratis offerte voor u op. Geheel vri­jbli­jvend, natu­urlijk. Tot snel?

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu