Offerte

Verschil kwaliteit pvc kozijnen en kwaliteit aluminium kozijnen

Alu­mini­um en PVC zijn bei­den onder­houdsvrien­delijk, inbraakveilig en sli­jt­vast. Hoe maakt u dan de juiste keuze tussen de twee mate­ri­alen? We zetten de belan­grijk­ste ver­schillen tussen de kwaliteit van alu­mini­um ramen en pvc ramen op een rijtje.

Voorde­len van de kwaliteit van PVC kozijnen

PVC koz­i­j­nen hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding

PVC koz­i­j­nen hebben een lange lev­ens­du­ur: ze gaan meer dan 30 jaar mee. Dankz­ij de gun­stige grond­stof­pri­jzen van PVC, zijn ze boven­di­en goed­kop­er in aankoop dan alu­mini­um koz­i­j­nen. Daar­naast hoeft u geen dure schoon­maak­mid­de­len in huis te halen om de kwaliteit van PVC koz­i­j­nen te onderhouden.

Uit­stek­ende isolatie

De kwaliteit van PVC koz­i­j­nen scoort op vlak van iso­latie beter dan die van alu­mini­um koz­i­j­nen. PVC heeft een uit­stek­ende iso­latiewaarde en ver­li­est min­der snel warmte dan alu­mini­um. PVC heeft door­gaans ook een betere U‑waarde (warmte­door­gangscoëf­fi­ciënt) dan alu­mini­um kozijnen.

Tal­rijke afwerkingsmogelijkheden

PVC ramen zijn de ide­ale oploss­ing als u houten ramen wil ver­van­gen. U kan kiezen uit vele ver­schil­lende RAL kleuren!

Nade­len van de kwaliteit van PVC kozijnen

De kwaliteit van PVC koz­i­j­nen is min­der geschikt voor grote glaspartijen

PVC koz­i­j­nen zijn iets min­der robu­ust dan alu­mini­um koz­i­j­nen. Ze hebben daarom door­gaans een bredere ven­ster­bank nodig voor een opti­male sta­biliteit. Daarom zijn ze iets min­der geschikt voor grote glas­par­ti­jen of gebo­gen kozijnen.

Kras­gevoelig

PVC koz­i­j­nen zijn gevoeliger voor krassen dan alu­mini­um koz­i­j­nen. PVC mag dan wel onder­houdsvrien­delijk zijn, maar is niet onder­houdsvrij. Draag dus extra zorg voor de kwaliteit van uw PVC koz­i­j­nen. Hier leest u hoe u die kwaliteit onder­houdt.

Niet makke­lijk te schilderen

PVC koz­i­j­nen zijn bij ons te verkri­j­gen in maar lief­st 55 ver­schil­lende kleuren. Maak zek­er een welover­wogen keuze, want PVC koz­i­j­nen kun u niet zomaar schilderen. Wilt u toch een nieuw kleurt­je op je PVC koz­i­j­nen? Neem dan con­tact op met een spe­cial­ist, zo zal u de kwaliteit van PVC koz­i­j­nen niet beschadigen.

Voorde­len van de kwaliteit van alu­mini­um kozijnen

De kwaliteit van alu­mini­um koz­i­j­nen biedt mod­erne stevigheid

Alu­mini­um koz­i­j­nen hebben ein­de­loos veel con­struc­tiemogelijkhe­den. De ste­vige, strakke alu­mini­um raam­profie­len lat­en u toe om uw won­ing een mod­erne en indus­triële uit­stral­ing te geven. Daar­naast is de kwaliteit van alu­mini­um koz­i­j­nen uiterst geschikt voor grote raampartijen.

Milieube­wuste keuze

De kwaliteit van alu­mini­um koz­i­j­nen zit hem vooral in de duurza­amheid. Wist u dat alu­mini­um 100% recy­cleer­baar is? Van oude alu­mini­um koz­i­j­nen kan u dus weer nieuwe raamkoz­i­j­nen mak­en zon­der dat de kwaliteit van alu­mini­um koz­i­j­nen afneemt. Een goede zaak voor het milieu!

Roestvrij en krasbestendig

Alu­mini­um koz­i­j­nen roesten niet, barsten niet en trekken niet krom. De kwaliteit van alu­mini­um koz­i­j­nen wordt gegaran­deerd omdat ze niet aange­tast wor­den door de zon of vochtigheid. Alu­mini­um koz­i­j­nen zijn ten slotte ook beter bestand tegen kleine beschadigin­gen zoals krassen.

Nade­len van de kwaliteit van alu­mini­um kozijnen

De kwaliteit van alu­mini­um koz­i­j­nen is niet bestand tegen chemis­che stoffen

Gebruik geen zure of bij­tende chemis­che schoon­maak­mid­de­len voor het onder­houd van alu­mini­um koz­i­j­nen. De beschermlaag zal zo sneller aange­tast wor­den. Lees hier hoe u het best de kwaliteit van alu­mini­um koz­i­j­nen onder­houdt.

Betere iso­latie, hogere prijs

Een alu­mini­um raam doet in iso­latiewaarde niet onder voor een PVC raam. Toch moet u goed kijken naar de pri­js en de iso­latiewaarde. Hoe beter de iso­latieklasse, hoe duur­der de prijs.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu