Lamellen Dak

De voordelen van beglazing vervangen? Ontdek ze hier!

Uw beglaz­ing ver­van­gen? Dat heeft enkel voordelen.

Lat­en we maar meteen met de deur in huis vallen. Beglaz­ing ver­van­gen, dat is een flinke invester­ing. Ja, het spi­jt ons, maar het is nu een­maal zo. Gelukkig zorgt deze invester­ing wél voor een jaren­lange ver­be­ter­ing van woon­com­fort én een aanzien­lijke bespar­ing op die jaar­lijkse energierekening.


Dus, ja, cor­rect. U zal eerst een aanzien­lijk bud­get moeten spenderen wan­neer u beslist die beglaz­ing te ver­van­gen. Maar, en daar geven we ons ere­wo­ord… u zal uw invester­ing in een mum van tijd terugver­di­enen. Beloofd! Wij vertellen u met heel veel plezi­er wat meer over alle voorde­len die u in huis haalt wan­neer u beslist om uw koz­i­j­nen te vernieuwen. Hier gaan we!

#1 Pimp uw won­ing met een heel nieuwe look

Wan­neer u een won­ing koopt, dan weet u dat u een invester­ing voor het lev­en (of althans, voor een aan­tal jaren) in huis haalt. Maar, soms gebeurt het nu een­maal dat we een zekere look al snel beu ger­ak­en, zek­er wan­neer we er elke dag op kijken. Denk maar aan uw kleerkast: u zal ook niet snel elke dag opnieuw het­zelfde tru­it­je aantrekken, toch?

Niet zo ver­baz­ing­wekkend, dus, dat de kans bestaat dat u ooit ook de look van uw won­ing beu zal wor­den. Tijd voor een nieuwe won­ing? Née hoor! Tijd om uw beglaz­ing te ver­van­gen! Tegen­wo­ordig kan u tenslotte koz­i­j­nen in alle soorten, mat­en en kleuren kiezen, waar­door deuren niet enkel noodza­ke­lijk kwaad zijn — maar eve­neens een niet te onder­schat­ten trendy en esthetisch karak­ter met zich mee­bren­gen. Die tra­di­tionele sti­jl beu? Kies dan voor alu­mini­um koz­i­j­nen en geni­et van die typ­is­che mod­erne en strakke look.

Zo ziet u maar: het ver­van­gen van die beglaz­ing is niet enkel prak­tisch een goede invester­ing, maar zorgt boven­di­en voor een heel nieuwe en frisse uit­stral­ing van die oude, vertrouwde thuis. Handig!

#2 Wees beschadig­ing als gevolg van oud­er­dom voor

Wan­neer uw koz­i­j­nen al een tijd­je mee­gaan, dan dur­ven er nogal eens beschadigin­gen ontstaan. En deze zijn zelden zicht­baar! Denk maar aan minus­cule beschadigin­gen of kleine kiert­jes die u niet met het blote oog kan zien, maar die wel voor een ver­slech­ter­de iso­latie van de gehele woon­st zullen zor­gen. U kan dit natu­urlijk (tijdelijk) oplossen met de hulp van sil­i­co­nenkit of tocht­strips, maar vroeg of laat zal het toch tijd zijn voor het onver­mi­jdelijke… Berust dus maar in uw lot — en kies van­daag nog uw favori­ete profie­len uit.

#3 Bespaar op die energiekosten (en doe niet alleen uzelf, maar ook Moed­er Natu­ur een plezier!)

Is het bij u ook alti­jd even slikken wan­neer die ver­doemde energiefac­tu­ur op de eettafel belandt? Bent u van mening dat u véél te veel betaalt? Wel, wacht dan nog even vooraleer u met hooivork en fakkel richt­ing energiepart­ner gaat — en denk eerst even na over de staat van uw koz­i­j­nen! Want, vak­er wel dan niet, ligt die hoge fac­tu­ur aan een slecht geï­soleerde won­ing. Met andere woor­den: koz­i­j­nen die hun werk niet doen qua iso­latie, waar­door de stookkosten de hoogte in schieten.

Over­weeg daarom om nieuwe beglaz­ing te lat­en installeren: de koz­i­j­nen van van­daag bren­gen immers een hoge iso­latiewaarde met zich mee. Zo kan u met de juiste beglaz­ing tot maar lief­st 20% op die jaar­lijkse energiereken­ing besparen én zorgt u voor een lagere CO2-uit­stoot! Dat is al de moeite, nietwaar?

#4 Voel uzelf veiliger in huis

U zou het ze miss­chien niet aangeven, maar die koz­i­j­nen zijn grote spel­ers wan­neer inbraakpre­ven­tie betre­ft! Tegen­wo­ordig is elk koz­i­jn tenslotte zo gepro­duceerd, dat ze beter bestand zijn tegen snode plan­nen van inbrek­ers. De profie­len zijn van ste­vige mate­ri­alen gemaakt die moeil­ijk­er te forceren zijn, maar ook de beglaz­ing zelf speelt een rol. Die dubbele beglaz­ing is immers heel wat moeil­ijk­er om te breken! En als kers op de taart, maakt dubbel glas véél meer gelu­id dan enkel glas wan­neer het gebro­ken wordt. En dit onverwachte lawaai zal niet enkel extra getu­igen optrom­me­len, maar zal er ook voor zor­gen dat die inbrek­ers sneller de benen nemen. Win-win!

#5 U heeft alwéér een excu­us om Bruynseels-Vocht­en te contacteren…

Want wan­neer het over koz­i­j­nen en beglaz­ing gaat, dan zit u he-le-maal goed bij dat warme Bruynseels-Vocht­en-team. Wij staan alti­jd garant voor stiptheid, cor­rec­theid en… transparantie: ook na verkoop kan u bij ons zek­er zijn van eerlijke, snelle en kwal­i­tatieve ser­vice. Zo zit dat!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Kozijnen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een pr…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Menu