Veranda Pergola Bruynseels Vochten1

Waarom is een serre een goed idee?

De voorde­len van een serre

Of u nu een grote, kleine, open of ges­loten serre wil… wij bij Bruynseels-Vocht­en vin­den een serre alti­jd een goed idee. Een serre brengt tenslotte ontzettend veel voorde­len met zich mee. Dewelke dat zoal zijn? Te veel om nu op te som­men. Maar weet u wat? We begin­nen met de eerste vijf. En dan kan u snel eens langskomen om al die andere voorde­len te ontdekken! 

#1 Extra woon­ruimte, het hele jaar door

Een serre is in veel gevallen een manier om extra ruimte in huis te brengen. 

Afhanke­lijk van de indel­ing van uw won­ing, kan dit een ver­dubbel­ing van uw keuken, extra ruimte in de leefkamer of zelfs een heel nieuwe ruimte (zoals een home office, bijvoor­beeld) betekenen.

Daar­naast geni­et u, in tegen­stelling tot een tuin, een heel jaar door van uw veran­da — ten­min­ste als u de bouw­er vraagt om ver­warm­ing en per­fecte iso­latie. Zo geni­et u van zicht op de tuin ter­wi­jl het regent, stormt of zelfs sneeuwt. 

Zon­der bib­beren, maar heer­lijk warm én comfortabel.

#2 Meer licht in huis

Kiest u voor een serre? Dan kiest u automa­tisch voor meer licht in huis. 

De meeste veranda’s wor­den tenslotte opge­bouwd aan de hand van grote glas­par­ti­jen, waar­door de hele won­ing oplicht. 

Daar­naast zorgt de ver­grote licht­in­val voor een ver­vaging van de grens tussen bin­nen en buiten.

Zo geni­et u seizoen­rond, weer of geen weer, week of week­end, van al dat natu­urlijke licht — gewoon daar: in het com­fort van uw eigen huis.

Per­fect voor diege­nen die niet graag bin­nen opges­loten zitten!

#3 Uw won­ing sti­jgt in waarde

U investeert in een won­ing die na oplev­er­ing meer ruimte én meer woon­com­fort zal bieden.

Logisch, dus, dat de bouw van een veran­da een invester­ing is die u zal terugkri­j­gen bij de verkoop van je woning.

Opgelet: let er wel op dat de veran­da volledig in regel gebouwd wordt én dat ie per­fect geï­soleerd is. (Gelukkig moet u u hierover geen zor­gen mak­en wan­neer u kiest voor een veran­da van Bruynseels-Vocht­en)

#4 Ruim aan­bod aan stijlen

Hebt u een lan­delijke, klassieke, mod­erne of design woning?

Iets daar­tussen — of iets hele­maal anders? Geen enkel probleem.

Wan­neer u kiest voor een veran­da, kan u kiezen tussen heel wat ver­schil­lende sti­jlen, waar­door u op bei­de oren kan slapen… want die veranda?

Die zal naad­loos aansluiten bij uw huidi­ge woning.

#5 Alti­jd vakantie

Nu, ja. Dit voordeel is miss­chien een béét­je subjectief.

Maar we ver­melden het toch: wij vin­den dat ver­to­even in een veran­da alti­jd een beet­je vakantie in huis is. 

Deze plek is tenslotte per­fect om u even in terug te trekken om te bekomen van dat drukke leven.

Heer­lijk niets­doen, ontspan­nen — en geni­eten van al dat natu­urlijke licht om u heen? 

Dat doet u ner­gens zo goed als in uw eigen, gezel­lige veranda!

Meer weten over de voorde­len van een veranda?

Aarzel dan niet om ons te con­tac­teren. Wij vertellen u met veel plezi­er wat meer over de voorde­len van een veran­da — én over de ver­schil­lende mogelijkhe­den wan­neer je kiest voor Bruynseels-Vocht­en. Kom je snel langs?

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu