Veranda Pergola Bruynseels Vochten1

Waarom is een serre een goed idee?

De voorde­len van een serre

Of u nu een grote, kleine, open of ges­loten serre wil… wij bij Bruynseels-Vocht­en vin­den een serre alti­jd een goed idee. Een serre brengt tenslotte ontzettend veel voorde­len met zich mee. Dewelke dat zoal zijn? Te veel om nu op te som­men. Maar weet u wat? We begin­nen met de eerste vijf. En dan kan u snel eens langskomen om al die andere voorde­len te ontdekken! 

#1 Extra woon­ruimte, het hele jaar door

Een serre is in veel gevallen een manier om extra ruimte in huis te brengen. 

Afhanke­lijk van de indel­ing van uw won­ing, kan dit een ver­dubbel­ing van uw keuken, extra ruimte in de leefkamer of zelfs een heel nieuwe ruimte (zoals een home office, bijvoor­beeld) betekenen.

Daar­naast geni­et u, in tegen­stelling tot een tuin, een heel jaar door van uw veran­da — ten­min­ste als u de bouw­er vraagt om ver­warm­ing en per­fecte iso­latie. Zo geni­et u van zicht op de tuin ter­wi­jl het regent, stormt of zelfs sneeuwt. 

Zon­der bib­beren, maar heer­lijk warm én comfortabel.

#2 Meer licht in huis

Kiest u voor een serre? Dan kiest u automa­tisch voor meer licht in huis. 

De meeste veranda’s wor­den tenslotte opge­bouwd aan de hand van grote glas­par­ti­jen, waar­door de hele won­ing oplicht. 

Daar­naast zorgt de ver­grote licht­in­val voor een ver­vaging van de grens tussen bin­nen en buiten.

Zo geni­et u seizoen­rond, weer of geen weer, week of week­end, van al dat natu­urlijke licht — gewoon daar: in het com­fort van uw eigen huis.

Per­fect voor diege­nen die niet graag bin­nen opges­loten zitten!

#3 Uw won­ing sti­jgt in waarde

U investeert in een won­ing die na oplev­er­ing meer ruimte én meer woon­com­fort zal bieden.

Logisch, dus, dat de bouw van een veran­da een invester­ing is die u zal terugkri­j­gen bij de verkoop van je woning.

Opgelet: let er wel op dat de veran­da volledig in regel gebouwd wordt én dat ie per­fect geï­soleerd is. (Gelukkig moet u u hierover geen zor­gen mak­en wan­neer u kiest voor een veran­da van Bruynseels-Vocht­en)

#4 Ruim aan­bod aan stijlen

Hebt u een lan­delijke, klassieke, mod­erne of design woning?

Iets daar­tussen — of iets hele­maal anders? Geen enkel probleem.

Wan­neer u kiest voor een veran­da, kan u kiezen tussen heel wat ver­schil­lende sti­jlen, waar­door u op bei­de oren kan slapen… want die veranda?

Die zal naad­loos aansluiten bij uw huidi­ge woning.

#5 Alti­jd vakantie

Nu, ja. Dit voordeel is miss­chien een béét­je subjectief.

Maar we ver­melden het toch: wij vin­den dat ver­to­even in een veran­da alti­jd een beet­je vakantie in huis is. 

Deze plek is tenslotte per­fect om u even in terug te trekken om te bekomen van dat drukke leven.

Heer­lijk niets­doen, ontspan­nen — en geni­eten van al dat natu­urlijke licht om u heen? 

Dat doet u ner­gens zo goed als in uw eigen, gezel­lige veranda!

Meer weten over de voorde­len van een veranda?

Aarzel dan niet om ons te con­tac­teren. Wij vertellen u met veel plezi­er wat meer over de voorde­len van een veran­da — én over de ver­schil­lende mogelijkhe­den wan­neer je kiest voor Bruynseels-Vocht­en. Kom je snel langs?

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu