German 1

Wanneer is het tijd om mijn kozijnen te vervangen?

Uw koz­i­j­nen ver­van­gen? Dat is een goed idee.

Eerst en vooral begin­nen we graag met de kleine notie dat uw koz­i­j­nen niet kapot’ moeten zijn vooraleer u ze ver­vangt. En die koz­i­j­nen gaan natu­urlijk niet stuk van de ene dag op de andere: vaak presteren ze al maan­den, miss­chien zelfs al jaren, niet meer zoals zou moeten. Hoe u dit meestal voor het eerst opmerkt? Een­voudig: een energiefac­tu­ur die steeds duur­der en duur­der wordt. En om te voorkomen dat u zich bij elke fac­tu­ur opnieuw ver­s­likt, prat­en we van­daag over alle voorde­len van het ver­van­gen van uw koz­i­j­nen.

Oude en ver­sleten koz­i­j­nen hebben een negatieve impact op de gehele woonst

Wan­neer uw koz­i­j­nen stuk zijn — of stuk aan het gaan zijn — lijdt uw volledi­ge won­ing hieron­der. Logisch: u ver­li­est tenslotte meer dan één derde van de warmte in uw won­ing. Daarom gaat u meer sto­ken, waar­door die fac­tu­ur op het einde van de rit een zeer onaan­ge­name ver­rass­ing zal zijn.
En dat is niet alles… komen onder­staande sit­u­aties u bek­end voor?

  • Hebt u nog enkele beglaz­ing? Foei! Spurt dan meteen naar ons fil­i­aal, want dubbele beglaz­ing zal mogelijk al een groot deel van uw prob­le­men oplossen.
  • Hebt u last van tocht in de won­ing en/​of ervaart u koude lucht in de buurt van de ramen?
  • Hebt u regel­matig last van verve­lende omgevingsgeluiden?

Ja? Ah… Dan is het hoog tijd om Bruynseels-Vocht­en te con­tac­teren! Wij ver­helpen al deze verve­lende kwaalt­jes graag op een pro­fes­sionele en per­soon­s­gerichte manier.

Nog voorde­len bij het ver­van­gen van uw kozijnen?

Ja, hoor. Die zijn er. Want als een lagere energiefac­tu­ur nog niet vol­doende was, kan u ook even stil­staan bij het belang van duurza­amheid in huis. Moed­er Natu­ur zal u — en die koz­i­j­nen en deuren — zeer dankbaar zijn!

Daar­naast zor­gen nieuwe koz­i­j­nen voor een heel nieuw esthetisch aspect van uw won­ing. Bij ons hebt u tenslotte de keuze uit alu­mini­um en PVC — en kan u kiezen tussen alle beschik­bare RAL-kleuren! Hebt u een zeer spec­i­fieke sti­jl van won­ing? Da’s geen prob­leem: wij zijn erop getraind om alti­jd te zor­gen voor een ein­dresul­taat dat naad­loos op elk aspect van de huidi­ge won­ing aansluit. Met andere woor­den… u kiest sti­jl en kleur — wij zor­gen voor een kwal­i­tatief resul­taat dat zow­el aan­ge­naam voor het zicht, als voor de porte­feuille, is!

Als laat­ste geni­et u natu­urlijk ook van een ver­hoogd gevoel van vei­ligheid in huis: onze koz­i­j­nen spe­len alti­jd extra in op inbraakpre­ven­tie. Niet alleen goed voor u — maar het ver­hoogt ook nog eens de waarde van uw won­ing. Alleen maar voorde­len, dus!

Wilt u graag uw koz­i­j­nen (lat­en) vervangen?

Slim! Wij helpen u hier graag bij. Aarzel niet om con­tact met ons op te nemen, zodat wij u snel verder kun­nen helpen. Tot gauw!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu