De Ridder Ruppelmonde 05

Meer ruimte voor een jong gezin

Gelijkvlo­ers werd aanzien­lijk vergroot

In deze hal­fopen bebouwing woont een gezin met jonge kinderen. Ze lieten een veran­da plaat­sen om de gelijkvlo­ers aanzien­lijk te vergroten.

Een veran­da op gezinsmaat

Boven­di­en is zo’n veran­da zalig in de zomer­maan­den. Ver­schuif­bare vliegen­ra­men houden insecten buiten, en dankz­ij de schuifdeuren lopen bin­nen en buiten moeit­eloos in elka­ar over. Ter­wi­jl de oud­ers bin­nen geni­eten van de zon en de rust, kun­nen ze hun spe­lende kinderen per­fect in de gat­en houden.

Menu