17Spr09 Vrd Rm N Dekker 01

Integratie | Aluminium | Uitbouw | Grote glasoppervlakten | Nederland

Lan­delijke uit­bouw met alu­mini­um kozijnen

De eige­naar van deze typ­is­che Ned­er­landse woon­st kwam aan­klop­pen bij Bruynseels-Vocht­en met de vraag of we een ste­vige uit­bouw kon­den voorzien. Nu, ja. Dat kon­den we! Na enkele gesprekken, wis­ten we exact wat er ging gebeuren.


Eerst en vooral keken we naar hoe de woon­st op zich eruit zag. We von­den crème profie­len en groene deur­bladen. Logisch, dus, dat we besloten om deze sti­jl door te trekken naar de nieuwe uit­bouw. Ver­vol­gens kozen we voor alu­mini­um als dra­gend mate­ri­aal van de grote glasop­per­vlak­ten. Moest ook: niet alleen de zijkan­ten van het bijge­bouwd zijn van glas, maar er werd ook voor een glazen dak gekozen.

Op deze manier kan de bewon­er, ongeacht het seizoen of de tem­per­atu­ur buiten, er toch voor kiezen om gezel­lig, knus en warm buiten te zit­ten. Buiten­mens? Dan is dit type bijge­bouw écht iets voor u!

Uw eigen uitbouw?

Goed idee. Kom anders even langs bij Bruynseels-Vocht­en? Ver­tel ons al uw ideeën en dromen — en dan bek­ijken we samen hoe we dit voor jou kun­nen realis­eren. Tot snel?

Menu