B2010 Walraevens 04

PVC en aluminium in één project

Het beste van twee werelden

Deze nieuw­bouw­won­ing kreeg alu­mini­um ramen mee. Toch gebruik­ten we op bepaalde plaat­sen ook kwaliteitsvol PVC om de kosten te drukken.

Meer voor minder

Wie zegt dat kwaliteit steev­ast samen­gaat met een enorm pri­jskaart­je, heeft het duidelijk mis. Door alu­mini­um te com­bineren met hoog­waardig PVC kun je enkele cen­t­jes uits­paren, zon­der te moeten inboeten in jouw design. Zo creëren we de koz­i­j­nen en deuren uit jouw dromen tegen een betaal­bare prijs.

Menu