N 2010 Melsen 09

PVC-renovatie in oude boerderij

Com­bi­natie van authen­tieke look met mod­ern comfort

Bruynseels-Vocht­en gaf deze oude Ned­er­landse boerder­ij een tweede lev­en. We restau­reer­den het lood­glas met crèmek­leurige PVC-koz­i­j­nen en com­bi­neer­den zo een authen­tieke look met mod­ern comfort.

Menu