Renovatie Met Pvc En Arduin Bruynseels Vochten2

Renovatie met PVC en arduin

Afw­erk­ing in arduin

De won­ing werd geren­oveerd met ramen en deuren in PVC. Bru­vo plaat­ste eve­neens twee erk­ers, waar­van één afgew­erkt met arduin. Ook de voordeur is met arduin omli­jst. Tegen de achtergev­el plaat­sen we zon­neten­ten die zonnes­tralen tegen­houden zon­der het hele raam te bedekken. Een aan­tal ramen zijn voorzien van vliegenramen.

Focus op functionaliteit

Opti­maal van de zon geni­eten, zon­der de ramen te bedekken? Dat kan! Door mid­del van zon­neten­ten tegen de achtergev­el en vliegen­ra­men schit­teren de ramen zelfs op de zwoel­ste zomerdag.

Menu