B2010 Verrebroeksport 08

Renovatie sporthal

Zon­werend glas in isol­erende kozijnen

In de sporthal moet de tem­per­atu­ur alti­jd aan­ge­naam laag bli­jven. En sporters hebben lief­st geen hin­der van de zon. Daarom zorgde Bruynseels-Vocht­en voor zon­werend glas in de isol­erende alu­mini­um kozijnen.

Menu