10Chanoine

Serre en pergola met zadeldak

Veran­da met zon­werende screens

Deze serre en per­go­la in de vorm van een zadel­dak wer­den tegen de won­ing aan gebouwd met een loop­goot aan de zijde van de won­ing. De veran­da vloeit over naar de per­go­la over het ter­ras. We maak­ten ook een uit­sprong naar voren in de veran­da. Screens tegen de wan­den houden over­tol­lig zon­licht buiten.

Menu