Bruvo Galder1

Serre met landelijke allure

Serre in tra­di­tionele Ned­er­landse hoevestijl

Gezien de tra­di­tionele Ned­er­landse hoevesti­jl van de won­ing kozen de bewon­ers voor een serre met lan­delijke allures.

Een knap dak en een gede­tailleerde afwerking

Het dak van de serre is een plat geï­soleerd dak met geïn­te­greerde licht­straat. De dakrand is een alu­mini­um sier­bo­ord met dubbele over­steek en een Vic­to­ri­aanse ver­hoging (type Clas­sic). Boven het schuifkoz­i­jn en de vaste koz­i­j­nen zijn er kiepra­men met opper­lucht­sluit­ing en een lager geplaat­ste hen­delbe­di­en­ing voor verse lucht.

Verder zorgde Bruynseels-Vocht­en onder meer voor de nodi­ge aansluitin­gen, de afw­erk­ing in gip­skar­ton en de strakke ver­licht­ing bin­nen en buiten.

Menu