N 2010 Blekman 05

Traditionele Nederlandse kozijnen

Tra­di­tionele look met mod­ern comfort

We plaat­sten in deze gev­el crèmek­leurige koz­i­j­nen met open­gaande delen in het groen. In com­bi­natie met de voorzetrol­luiken zor­gen ze zo voor een échte tra­di­tionele look. Maar dan mét het mod­erne com­fort van een per­fecte iso­latie (PVC kleuren 9001 en 6009).

Menu