Garagepoort Bruvo Jansens

Garage­poort

Koos u eerder al voor ramen, deuren en/​of veranda’s bij Bruynseels-Vocht­en? Fan­tastisch: want iedereen die ramen of deuren bij ons bestelt, kan ook geni­eten van een com­bo-deal met een veilige garage­poort die naad­loos in de sti­jl van uw won­ing past. 


Benieuwd naar de ver­schil­lende types garage­poorten en de bijkomende opties die u bij ons kri­jgt? Aarzel niet om ons te con­tac­teren: wij geven u graag een woord­je uitleg.

Ook een garage­poort moet esthetisch zijn

Het is belan­grijk om te kiezen voor een garage­poort die naad­loos aansluit bij de algemene sti­jl van de won­ing. Hebt u een authen­tiek lan­delijke won­ing — of net een mod­ern en strak huis? Dan is het belan­grijk dat uw nieuwe garage­poort deze sti­jl vlekkeloos adopteert.

Gelukkig wordt elke garage­poort van Bruynseels-Vocht­en volledig op maat gemaakt. Op deze manier begin­nen we elk project vanaf nul, waar­door u de ruimte kri­jgt om na te denken over het hoe, wat en waar van je garagepoort.

De ver­schil­lende opties

Net zoals bij onze ramen, deuren, veranda’s en opties voor buiten­leven kri­jgt u ook bij een garage de luxe om te kiezen uit ontel­baar veel ver­schil­lende opties qua sti­jl, kleur, func­tion­aliteit, enzovoort. 

Kies bijvoor­beeld tussen…

… alu­mini­um of PVC;

… alle beschik­bare RAL-kleuren;

… hand­matige of automa­tis­che bediening;

… een kan­telpoort of een sectionaalpoort;

… extra inbraakpreventie.

Meer weten?

Dat kan! Het enige wat u moet doen, is al uw wild­ste ideeën (qua garage­poorten) spuien tij­dens ons gezel­lig ken­nis­mak­ings­ge­sprek. Ide­aliter neemt u ook een aan­tal foto’s mee van uw won­ing, zodat we zek­er op één lijn zit­ten qua algemene look & feel.

Menu