Tilborghs Kalmthout 02

Ser­res

Meer licht, ruimte én genieten

Bruynseels-Vocht­en bouwt elke serre op maat


Mist u af en toe wat meer direct con­tact met uw tuin? Kan u wat meer ruimte in huis gebruiken? Of hebt u miss­chien nood aan wat meer natu­urlijk daglicht in huis? Wel, dat klinkt alsof u hele­maal klaar bent voor uw eigen serre.


Gelukkig bent u bij ons terecht­gekomen. Niet alleen bouwen wij uw gloed­nieuwe serre op maat, maar daar­naast rege­len wij ook nog eens alles. Logisch: de klant staat voorop — daarom nemen we graag zoveel mogelijk uit handen.

Gratis offerte voor jouw veranda?

Onze medewerkers maken werk van jouw project

Vraag een gratis offerte aan

1 — Wij rege­len alles

Kom gerust langs met uw idee, dan denken we samen na over hét per­fecte ontwerp. Boven­di­en geven we ons pro­fes­sioneel advies over sti­jl, esthetiek, com­fort, func­tion­aliteit, energiezuinigheid en iso­latie. Daar­naast staan we in voor alles van de organ­isatie: van fun­der­ingswerken tot bouw, van aan­passin­gen aan het rio­ler­ingsnet — tot en met het leggen van de vloer.

2 — Samen­werk­ing met Reynaers

Zo kiezen we voor hoogk­wal­i­tatieve mate­ri­alen die garant staan voor per­fecte ther­mis­che iso­latie. Boven­di­en zijn ook grote glasop­per­vlakken mogelijk, kan u kiezen uit heel wat RAL-kleuren en geni­et u van onder­houdsvrien­delijkheid, inclusief tien jaar garantie.

3 — Pro­fes­sionele onderaannemers

Graag nog bijkomende zon­wer­ing, cen­trale ver­warm­ing, elek­triciteit en/​of san­i­tair? Top. Onze pro­fes­sionele onder­aan­nemers rege­len het. 

4 — Wij helpen bij de bouwvergunning

Uw serre heeft waarschi­jn­lijk een bouwver­gun­ning nodig, ook hier helpen we u graag bij. We stellen de doc­u­menten in uw naam op, u dient de aan­vraag in — en wij vol­gen de volledi­ge pro­ce­dure op. 

Ontdek ook onze accessoires

Menu