17 Spr Brv B Meuris 37

Schuifkoz­i­j­nen

Schuifkoz­i­j­nen zijn bij­na niet meer weg te denken uit een mod­erne manier van wonen. Maar waarom zijn deze top­pers zo pop­u­lair, waarom zijn ze een goede invester­ing en welke spec­i­fieke voorde­len bren­gen ze met zich mee? Wij vertellen er alles over.

De voorde­len

Schuifkoz­i­j­nen zijn ontzettend prak­tisch — en het is ook daarom dat ze zo immens pop­u­lair zijn. De reden hier­voor? Die ligt bij twee eigen­schap­pen in het bijzonder.

  • Schuifkoz­i­j­nen bren­gen heel wat meer ruimte in huis. Dit type raam neemt immers bij­zon­der weinig plaats in beslag (zow­el qua instal­latie als qua gebruik), waar­door het een slimme keuze is om in een iets kleinere won­ing te integreren.
  • Schuifkoz­i­j­nen voorzien een vloeiende over­gang tussen bin­nen en buiten — iets waar elke buiten­mens ongetwi­jfeld gelukkig van zal wor­den. Een schuifraam zorgt voor een min­i­male grens’ tussen intern en extern, waar­door u alti­jd dicht­bij het buiten­leven zal zit­ten. Een extra voordeel is boven­di­en ook de mooie licht­in­val; met een schuifkoz­i­jn ver­li­est u een min­i­mum aan licht in huis.

De ver­schil­lende soorten schuifkozijnen

Net zoals bij onze gewone’ koz­i­j­nen, kan u ook bij uw schuifkoz­i­j­nen kiezen tussen een aan­tal opties. Wij som­men al graag een aan­tal types op, maar aarzel niet om ons te con­tac­teren voor meer infor­matie en/​of andere ideeën die u in uw hoofd hebt!

  • Het hef­schuifkoz­i­jn is per­fect voor grote en iets zwaardere koz­i­jn­par­ti­jen. Bij dit type raam tilt u de vleugel op vooraleer het geheel open te schuiven.
  • Hebt u een iets beperk­ter koz­i­jnop­per­vlak? Dan raden we een kiep­schuifkoz­i­jn aan. Dit schuifkoz­i­jn kan u boven­di­en op een kier zetten, om zo te geni­eten van een con­stante cir­cu­latie van frisse lucht in huis.
  • Voor diege­nen die het graag iets strakker en mod­ern­er hebben, raden we het hippe vouwschuifkoz­i­jn aan: dit type koz­i­jn bestaat uit ver­schil­lende delen die u samen kan vouwen. Zéér trendy.
Menu