Jpg2048 6978

Kozijnen op maat? Laat u inspireren!

Laat u inspireren!

Koz­i­j­nen op maat?

Gaat u bin­nenko­rt bouwen en/​of ren­ov­eren? Span­nend! Maareuh, heeft u al nagedacht over het schri­jn­werk van uw koz­i­j­nen? Dit bepaalt tenslotte een groot deel van het uitzicht van uw won­ing — en speelt ook op gebied van com­fort en bud­get een grote rol. We horen u het al zeggen: keuzestress, keuzestress! Gelukkig helpen wij u hier graag stap voor stap door.

Uw voorkeuren staan alti­jd centraal

Met andere woor­den: elk koz­i­jn mak­en we op maat. Zo zijn we er zek­er van dat onze ontwer­pen alti­jd beant­wo­or­den aan uw smaak en wensen. Logisch! We willen tenslotte dat die gloed­nieuwe woon­st naad­loos aansluit op uw per­soon­lijkheid. Van­daag vertellen we wat meer over wat we zoal aan­bieden… maar onthoud: dit is slechts het top­je van de ijsberg.

Benieuwd of wij ook uw spec­i­fieke wensen kun­nen waar­mak­en? (spoil­er alert: ja, hoor. Kun­nen we). Neem dan zek­er con­tact met ons op — en dan ontwikke­len we samen koz­i­j­nen op maat, pre­cies hoe u het wil.

Koz­i­j­nen in alle vormen

Bek­ijk uw koz­i­j­nen gerust als het vis­itekaart­je van uw won­ing. Laat u dan ook niet beperken in uw fan­tasie en dromen. Wilt u een vierkant, cirkelvormig of driehoekig koz­i­jn? Bij ons kan het alle­maal, alti­jd op maat. Het enige wat u moet doen? Het ons vra­gen. En dan zor­gen wij er met veel liefde voor dat die koz­i­j­nen de cirkelvormige, driehoekige en/​of vierkante parade­paard­jes van uw paleis worden. 

Hi-fin­i­ty schuifkoz­i­j­nen die opgaan in de grond

Bent u op zoek naar een beet­je meer exclu­siviteit in uw lev­en? Houdt u wel van een smaakvol designele­ment zo hier en daar? Dan denken wij dat het voor u wel eens de moeite kan lonen om na te denken over de inte­gratie van Hi-fin­i­ty schuifkoz­i­j­nen. Deze top­pers, die drem­pel­loos opgaan in de grond, zor­gen voor dat visuele extraat­je waar iedereen jalo­ers op zal zijn. Con­tacteer ons voor meer infor­matie over de mogelijkhe­den van deze toppers. 

Gebombeerde koz­i­j­nen

Wan­neer u op zoek bent naar dat ene unieke ele­ment om die koz­i­j­nen mee te lat­en opvallen, dan hebt u heel wat keuze. Waar wij zélf dol op zijn? Gebombeerde koz­i­j­nen: een spec­i­fieke sti­jl die u vaak terugvin­dt in strakke nieuw­bouw­pro­jecten. Wan­neer u kiest voor gebombeerde koz­i­j­nen, kiest u voor zow­el gebo­gen glas als gebo­gen profie­len. Dit zorgt voor een eigen­ti­jds én eigen­zin­nig karak­ter waar u er niet snel genoeg van zult krijgen. 

Op maat ontwikkelde profie­len voor spec­i­fieke hoogtes en groottes

Kocht (of ren­oveert) u een apparte­ment op een iets hogere verdieping, maar heeft u nog nieuwe koz­i­j­nen nodig? Geen enkel prob­leem. Bij Bruynseels-Vocht­en houden wij tenslotte reken­ing met ver­schil­lende plaats­ing­shoogtes én groottes van koz­i­j­nen. Uit­er­aard houden we in dit soort gevallen ook eventuele wind­druk in het achter­hoofd. Met onze spec­i­fieke koz­i­j­nen voor hoge gebouwen, leeft u bin­nen de kort­ste keren met uw hoofd in de wolken! 

Akoestis­che kozijnen

Ligt uw won­ing toe­val­lig in de buurt van een drukke straat, een autostrade of een druk­be­zocht plein? Dan wed­den we dat u al min­stens één keer over eventueel gelu­idsover­last hebt nagedacht. Geen zor­gen: ook deze bekom­mer­nis halen we graag weg. Omdat bij ons woon­com­fort alti­jd voorop staat, stellen wij u graag voor aan onze akoestis­che koz­i­j­nen. Deze top­pers wor­den regel­matig geplaatst in drukke ste­den om gelu­idsover­last in huis te voorkomen. Hand­ig, seg! 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu