Veiligheid Footer

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duurzame anti-inbraak maa­trege­len. Gelukkig kan jij hier­voor bij Bruynseels-Vocht­en terecht. Wij vertellen je graag waarmee we je kun­nen helpen om van jouw huis een ijz­er­sterk fort te maken!

Een anti-inbraakdeur bestaat uit twee essen­tiële onderdelen

Wan­neer jouw won­ing als mogelijk doel­wit gemar­keerd wordt, zullen de dieven jouw deur alti­jd eerst aan grondi­ge inspec­tie onder­w­er­pen. Met andere woor­den: wan­neer jouw deur als sterk’ bestem­peld wordt, is de kans klein­er dat ze nog een keer terugkomen. Gelukkig weten wij waarop we moeten let­ten… We kun­nen niets beloven, natu­urlijk, maar wan­neer jouw anti-inbraakdeur vol­doet aan drie onder­staande pun­t­jes, zullen de dieven snel ont­moedigd raken.

Vei­lighei­dss­loten

Het eerste wat inbrek­ers check­en, is of ze het slot gemakke­lijk kun­nen open­breken. Daarom raden wij alti­jd een meer­puntsluit­ing aan: deze zit­ten (zoals de naam al aangeeft) op ver­schil­lende pun­ten op slot, waar­door het moeil­ijk­er is (en langer duurt) om open te breken.

Daar­naast raden wij alti­jd sloten met het SKG-keurmerk aan. Deze zijn het neusje van de goed­beveiligde zalm, maar zijn daar­naast ook zo bek­end dat ze poten­tiële inbrek­ers snel zullen ontmoedigen.

Straffe scharnieren

Wan­neer de dieven klaar zijn met de inspec­tie van je slot — en al snel doorhad­den dat jouw vei­lighei­dss­lot niet te forceren was — proberen ze een andere aan­pak: nagaan of ze jouw deur een­voudig uit de scharnieren kun­nen tillen.

Gelukkig bestaat ook hier een oploss­ing’ voor: kiezen voor (min­stens drie) blokscharnieren. Dit type scharnier blok­keert je deur op zo’n manier, dat uit­tillen onmo­gelijk wordt. Ook hier­voor kan jij bij ons terecht.

Inbraak­w­erend glas voor nog meer veiligheid

Goed, zo’n anti-inbraakdeur, da’s één ding, natu­urlijk. Maar wij raden ook aan om eens na te denken over inbraak­w­erend glas om ook je ramen veiliger te mak­en. Gelukkig moet je van­daag niet meer kiezen tussen goede iso­latie of veilige beglaz­ing, maar is dit nu een én-én verhaal.

Voor inbraak­w­erend glas, is onze part­ner Spri­mo­glass dé spe­cial­ist voorhan­den. Zij bieden heel wat ver­schil­lende soorten inbraak­w­erend glas aan, die het inbrek­ers heel wat moeil­ijk­er zullen mak­en om je won­ing bin­nen te drin­gen. Aarzel dus niet om hier­naar te vra­gen tij­dens je bezoek bij Bruynseels-Vochten!

Rol­luiken om ook je ramen inbraakveilig te maken

Wil je echt de pun­t­jes op de i zetten, wat vei­ligheid betre­ft (ver­standig!)? Dan raden we aan om ook eens te vra­gen naar onze rol­luiken: deze bren­gen in eerste plaats een beter leef­com­fort met zich mee — maar bieden daar­naast ook nog eens een heel nieuwe dimen­sie aan inbraakbeveiliging.

Jouw rol­luik is tenslotte gemaakt van PVC of alu­mini­um: bij­zon­der harde en ste­vige mate­ri­alen, die bij­na niet te ver­vor­men zijn. Wan­neer jouw won­ing voorzien is van een anti-inbraakdeur met inbraak­w­erend glas én rol­luiken voor de ramen? Geloof ons: dan zullen de dieven jouw huis snel overslaan.

Meer weten over hoe wij jouw won­ing beveiligen?

Wat we je nu vertelden, da’s tenslotte maar het top­je van de ijs­berg. Meer weten hoe wij — en onze part­ners — jouw won­ing nog zoal kun­nen bescher­men tegen inbraak? Kom eens langs en dan vertellen we je er graag alles over.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Serres

Hoe isoleer ik mijn veranda?

Een veran­da wordt de laat­ste jaren steeds pop­u­laird­er: geni­eten van je tuin kan het hele jaar door van je tuin én er wor­den ver­warm­ingskosten uit­ges­paard. Toch is er een grote bezorgdheid: in de zomer lijkt het daarbin­nen veel …
Ontdek er hier meer over
Menu