20 Smeulders Patrizanenstr 79 Kap 36

Een unieke woning vraagt om een unieke veranda

Een unieke won­ing vraagt om een unieke veranda

De eige­naars van deze hyper­mod­erne won­ing omringd door natu­ur, kwa­men naar ons met de vraag voor een nieuwe veran­da. Hier­mee wilden ze hun won­ing nog meer open­trekken — en nog meer kun­nen geni­eten van al het groen dat hen omringt. 

Belan­grijk bij dit project: de veran­da moest per­fect geïn­te­greerd wor­den in de woon­st, zodat het niet zou opvallen dat deze er pas lat­er werd bijge­plaatst. Ont­dek het resultaat! 


We inte­gr­eren de natuur

Onze klant, apetrots op hun prachtige en unieke tuin, wist ons duidelijk te vertellen wat de verwachtin­gen waren: een op maat gemaak­te ter­rasoverkap­ping die naad­loos bij huis én tuin aansluit. 

Got it! We gin­gen aan de slag en tek­enden een ter­rasoverkap­ping waar natu­ur cen­traal staat. Door de inte­gratie van ver­schil­lende soorten en kleuren hout, verzacht­ten we het verder mod­erne karak­ter van ons ontwerp. 

We lat­en de grens tussen bin­nen en buiten vervagen 

Waar we kon­den, werk­ten we met die alom geprezen, vlotte Hi-fin­i­ty schuifra­men die drem­pel­loos opgaan in de omgev­ing. Een smaakvolle en exclusieve oploss­ing die er niet enkel mooi uitzi­et — maar ook nog eens zorgt voor een opti­maal weg­w­erken van de grens tussen bin­nen en buiten.

Door dit type schuifraam te inte­gr­eren, lat­en we de tuin rustig over­lopen in het huis — en ander­som. Een per­fecte oploss­ing voor iedereen die het lief­st elke dag in de buiten­lucht vertoeft. 

Lux­ueuze beschutting 

En van­daag? Van­daag geni­et onze klant in alle rust — en alle luxe — van die pracht­tuin. Weer of wind? Geen prob­leem: met deze mul­ti­func­tionele ter­rasoverkap­ping hebben ze er geen last meer van. Een donkere dag, fel zon­licht of muggen­seizoen? Geen prob­leem: om ultieme luxe te garan­deren, installeer­den we ook de nodi­ge ver­licht­ing, zon­wer­ing én vliegendeuren. 

Zorgeloos lev­en en geni­eten? Daar zor­gen we voor! 

Jouw eigen terrasoverkapping?

Goed idee! Con­tacteer ons voor meer infor­matie — en dan zor­gen we ervoor. 

Menu