Veranda Pergola Bruynseels Vochten1

Aangename verandatemperaturen in zomer én winter? Dit zijn de beste verwarmingssystemen.

Bij het woord veran­da denk je in de eerste plaats aan warmte, zon­licht en zomer. Toch kan je ook in de win­ter volop geni­eten van je veran­da. Niets gezel­liger dan vanu­it je aan­bouw geni­eten van je win­terse tuin. Om dat op een aan­ge­name manier te kun­nen doen, raden we je een ver­warm­ing aan. Zo bli­jft de win­ter buiten en kan jij bin­nen geni­eten van gezel­lige fam­i­liemo­menten. We geven je een overzicht van ver­schil­lende ver­warm­ingssys­te­men met hun voor- en nadelen.

Gratis offerte voor jouw veranda?

Onze medewerkers maken werk van jouw project

Vraag een gratis offerte aan

Ver­war­men via radiatoren

Één van de pop­u­lairste ver­warm­ingse­le­menten zijn radi­a­toren. Via stral­ingswarmte bren­gen ze kamers, wonin­gen en — je raadt het al — veranda’s op tem­per­atu­ur. Radi­a­toren zijn ook al lang niet meer zo oubol­lig als we denken. Je hebt ze tegen­wo­ordig in alle for­mat­en en kleuren. Zo kan je naar eigen smaak een type kiezen voor in jouw eigen veran­da. Het nadeel? Ze nemen relatief veel plaats in beslag en je zet best niets voor je radi­a­tor om warmtev­er­lies tegen te gaan. Een slimme indel­ing van je ruimte is hier­door noodzakelijk.

Een kachel of haard als warmtebron

Op vlak van gezel­ligheid kan geen enkel ander ver­warm­ingssys­teem het opne­men tegen een houtkachel of haard. Wan­neer je voor deze sys­te­men kiest, heb je ook nog de keuze tussen ver­war­men op hout, gas of ethol. Een kachel heeft voor- en nade­len, maar ook over een haard kan je posi­tieve en negatieve argu­menten aan­halen. Vergelijk dus goed vooraleer je een aankoopbesliss­ing neemt voor je veranda.

Een air­co voor verkoel­ing én verwarming

Een air­co werkt via een omkeer­bare warmtepomp. In de zomer kan je daar­door je veran­da verkoe­len en in de win­ter ver­war­men: win-win! Boven­di­en is een air­co prak­tisch onzicht­baar — in tegen­stelling tot een radi­a­tor. De instal­la­teurs zor­gen ervoor dat het sys­teem net­jes tegen de muur is beves­tigd. Soms kan je het zelfs lat­en inbouwen. Dankz­ij de warme lucht is je veran­da razend­snel warm. Het nadeel van een air­co is dat je de lucht­fil­ter geregeld moeten lat­en onder­houden. Doe je dat niet, dan kan een air­co nadelig zijn voor je gezondheid.

Een goede iso­latie voor warmtebehoud

Heb je een ver­warm­ingssys­teem gekozen? Top! Dan is het tijd voor de belan­grijk­ste tip van het lijst­je: een goede iso­latie van je veran­da. Besteed je hier geen aan­dacht aan, dan gaat die gezel­lige warmte zomaar ver­loren. Dat is natu­urlijk slecht voor je porte­feuille én het milieu. Wan­neer je een veran­da bij Bruynseels-Vocht­en koopt, ben je zek­er van de beste ther­mis­che iso­latie dankz­ij de profie­len van Rey­naers Alu­mini­um. Kwaliteit staat alti­jd voorop.

Meer weten over onze veranda’s?

Neem een kijk­je op onze veran­da­pag­i­na. We wensen je nog vele warme win­ter­avon­den en koele zomerda­gen toe in je veranda.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu