Mertens Beerse 07

De 3 must-read trends voor moderne kozijnen en deuren

Vol­gt u de nieuw­ste trends al?

Nieuw jaar, nieuwe trends. Dat geldt ook voor de koz­i­j­nen en deuren van uw won­ing. Want reac­ties als Dat is zo 2017!” wilt u kost wat kost voor­bli­jven, toch? Daarom helpen we u graag verder en zetten we de laat­ste trends voor mod­erne koz­i­j­nen en deuren op een rij. 

Kleuren die uw won­ing doen leven

Kiezen van de juiste kleuren is essen­tieel voor een mod­erne, mooie won­ing. Kleuren kun­nen ver­bazen en ver­won­deren. Emo­tioneren zelfs. Wilt u een mod­erne look geven aan uw koz­i­j­nen en deuren? Dan kan u met PVC of alu­mini­um kiezen uit een oneindi­ge lijst aan kleuren. Het belan­grijk­ste is dat de kleur goed bij uw gev­el past. Kies daarom voor har­moniërende (kleuren die dicht bij elka­ar liggen) of con­trasterende kleuren (kleuren die ver uit elka­ar liggen).

Ook al is zwart offi­cieel geen echte kleur: in com­bi­natie met andere kleuren kan zwart of donker­gri­js juist meer kleur en karak­ter geven aan een won­ing. Zek­er een aan­rad­er wan­neer u mod­erne koz­i­j­nen en deuren wilt. De trend­kleur van 2018 zou vol­gens kleur­ex­perts een neu­trale, donker­gri­jze kleur zijn met de code S 7010-R70B. Het is een mix tussen indi­go en zwart. Vraag zek­er ook pro­fes­sioneel advies voor het kiezen van de per­fecte kleur voor uw koz­i­j­nen en deuren.

Sti­jlvolle strakke profie­len die klasse uitstralen

Mod­ern” en strak” zijn ter­men die vaak in één adem genoemd wor­den. Een strak lij­nen­spel is ook bij nieuwe mod­erne koz­i­j­nen en deuren een gouden regel. Een min­i­mal­is­tisch design zon­der al te veel tier­lan­ti­jn­t­jes zorgt voor een hippe uit­stral­ing. Strakke profie­len vind u zow­el in alu­mini­um als in PVC, met elk hun eigen voor- en nade­len. Bei­de zijn kwal­i­tatieve mate­ri­alen maar goede afw­erk­ing en pro­fes­sionele plaats­ing zijn essen­tieel bij nieuwe koz­i­j­nen en deuren. Neem daarom een ervaren part­ner bij de hand.

Duurza­amheid is en bli­jft een hoofdrolspeler

U kan er niet omheen: duurza­amheid is top­pri­or­iteit in zowat elke sec­tor. Ook in de ren­o­vatie- en bouw­sec­tor. En dat is maar goed ook. Wan­neer u uw mod­erne koz­i­j­nen en deuren goed isoleert, ver­bruikt u vanzelf­sprek­end min­der energie. Dat is goed voor het milieu én uw porte­mon­nee. De meeste energie die we ver­bruiken is immers nog niet hernieuw­baar.

Veel suc­ces bij het uit­zoeken van de per­fecte koz­i­j­nen en deuren. Weet dat u er niet alleen voor staat. Bruynseels-Vocht­en geeft u met plezi­er vri­jbli­jvend advies.

Bron trend­kleur: www​.sig​ma​.be/​n​l​-​b​e​/​p​r​o​f​e​s​siona…

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Kozijnen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een pr…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Menu