Mertens Beerse 07

De 3 must-read trends voor moderne kozijnen en deuren

Vol­gt u de nieuw­ste trends al?

Nieuw jaar, nieuwe trends. Dat geldt ook voor de koz­i­j­nen en deuren van uw won­ing. Want reac­ties als Dat is zo 2017!” wilt u kost wat kost voor­bli­jven, toch? Daarom helpen we u graag verder en zetten we de laat­ste trends voor mod­erne koz­i­j­nen en deuren op een rij. 

Kleuren die uw won­ing doen leven

Kiezen van de juiste kleuren is essen­tieel voor een mod­erne, mooie won­ing. Kleuren kun­nen ver­bazen en ver­won­deren. Emo­tioneren zelfs. Wilt u een mod­erne look geven aan uw koz­i­j­nen en deuren? Dan kan u met PVC of alu­mini­um kiezen uit een oneindi­ge lijst aan kleuren. Het belan­grijk­ste is dat de kleur goed bij uw gev­el past. Kies daarom voor har­moniërende (kleuren die dicht bij elka­ar liggen) of con­trasterende kleuren (kleuren die ver uit elka­ar liggen).

Ook al is zwart offi­cieel geen echte kleur: in com­bi­natie met andere kleuren kan zwart of donker­gri­js juist meer kleur en karak­ter geven aan een won­ing. Zek­er een aan­rad­er wan­neer u mod­erne koz­i­j­nen en deuren wilt. De trend­kleur van 2018 zou vol­gens kleur­ex­perts een neu­trale, donker­gri­jze kleur zijn met de code S 7010-R70B. Het is een mix tussen indi­go en zwart. Vraag zek­er ook pro­fes­sioneel advies voor het kiezen van de per­fecte kleur voor uw koz­i­j­nen en deuren.

Sti­jlvolle strakke profie­len die klasse uitstralen

Mod­ern” en strak” zijn ter­men die vaak in één adem genoemd wor­den. Een strak lij­nen­spel is ook bij nieuwe mod­erne koz­i­j­nen en deuren een gouden regel. Een min­i­mal­is­tisch design zon­der al te veel tier­lan­ti­jn­t­jes zorgt voor een hippe uit­stral­ing. Strakke profie­len vind u zow­el in alu­mini­um als in PVC, met elk hun eigen voor- en nade­len. Bei­de zijn kwal­i­tatieve mate­ri­alen maar goede afw­erk­ing en pro­fes­sionele plaats­ing zijn essen­tieel bij nieuwe koz­i­j­nen en deuren. Neem daarom een ervaren part­ner bij de hand.

Duurza­amheid is en bli­jft een hoofdrolspeler

U kan er niet omheen: duurza­amheid is top­pri­or­iteit in zowat elke sec­tor. Ook in de ren­o­vatie- en bouw­sec­tor. En dat is maar goed ook. Wan­neer u uw mod­erne koz­i­j­nen en deuren goed isoleert, ver­bruikt u vanzelf­sprek­end min­der energie. Dat is goed voor het milieu én uw porte­mon­nee. De meeste energie die we ver­bruiken is immers nog niet hernieuw­baar.

Veel suc­ces bij het uit­zoeken van de per­fecte koz­i­j­nen en deuren. Weet dat u er niet alleen voor staat. Bruynseels-Vocht­en geeft u met plezi­er vri­jbli­jvend advies.

Bron trend­kleur: www​.sig​ma​.be/​n​l​-​b​e​/​p​r​o​f​e​s​siona…

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu