Doorsnee Raam Bruvo 2

Bruynseels-Vochten kiest voor duurzaamheid!

Duurza­am bouwen? Dat begint bij duurzame koz­i­j­nen en deuren.

Duurza­am bouwen? Dat is belan­grijk. Voor het milieu, voor uw porte­feuille en voor uzelf. Wan­neer u er bewust voor kiest om duurza­am te bouwen, gaat u op zoek naar dat breek­bare even­wicht tussen dat wat goed is voor u en dat wat goed is voor de bredere leefomgev­ing’. En die duurza­amheid die we willen bekomen? Die schuilt in de kle­in­ste hoek­jes. Zoals de keuze voor uw gloed­nieuwe koz­i­j­nen en deuren, bijvoor­beeld! Wij licht­en toe.

Duurzame koz­i­j­nen en deuren helpen nut­teloos ver­bruik voorkomen

Want dat is natu­urlijk één van de belan­grijk­ste zak­en om reken­ing mee te houden wan­neer het over duurza­amheid gaat. U wil het aller­lief­st zo com­fort­a­bel mogelijk lev­en — en tegelijk zo min mogelijk energie ver­bruiken. Wij geven u alvast enkele hand­i­ge tips n tricks om te besparen op energie, maar het aller­be­lan­grijk­ste om te onthouden? Dat is goed isol­eren, natu­urlijk. Een goede iso­latie zorgt er tenslotte voor dat de warmte bin­nen bli­jft in de win­ter — en buiten bli­jft in de zomer. Zon­der extra te moeten sto­ken — of de air­con­di­tion­ing op volle toeren te lat­en draaien.

En dé part­ner in crime om goed te isol­eren én duurza­am te kun­nen wonen? Dat zijn natu­urlijk de juiste koz­i­j­nen en deuren. Maar, ja. Waar vind je die — en welk mate­ri­aal is kon­ing in het land der duurza­amheid? Zoveel vra­gen… maar maak je geen zor­gen: bij Bruynseels-Vocht­en mag je zek­er zijn van alle antwo­or­den. Want dé oplossin­gen voor jou? Dat zijn absolu­ut koz­i­j­nen en deuren in PVC.

PVC: duurza­am, sti­jlvol, onderhoudsvriendelijk

Zoals we al eerder zei­den, hebben koz­i­j­nen en deuren een ferme impact op de totale energie-effi­ciën­tie van uw won­ing. Zow­el het glas als het mate­ri­aal van de profie­len draagt bij aan de totale duurza­amheid van je huis­je. Wil je zo hoog mogelijk scoren op die fel­begeerde duurza­amhei­dss­chaal? Dan kiest u best voor PVC. Deze top­pers scoren tenslotte hoger dan alu­mini­um of hout, maar daar stop­pen de voorde­len niet… Want wan­neer u voor PVC kiest, kiest u in een­zelfde beweg­ing ook voor sti­jlvolle, veelz­i­jdi­ge en onder­houdsvrien­delijke ramen en deuren.

Te goed om waar te zijn? Zo klinkt het wel, hé? Maar maakt u geen zor­gen: PVC doet wat het belooft. Zow­el op gebied van hoog­waardi­ge iso­latie, het pri­jskaart­je als de veelz­i­jdigheid. Dat verzek­eren we u.

Klaar voor duurzame koz­i­j­nen en deuren in PVC? Topidee!

Dus u heeft besloten om te kiezen voor design, veelz­i­jdigheid, onder­houds­ge­mak én duurza­amheid? Kun­nen wij alleen maar aan­moedi­gen, natu­urlijk! Daarom staan we voor u klaar om al uw vra­gen betr­e­f­fende koz­i­j­nen en deuren in PVC te beant­wo­or­den. Aarzel niet om ons te con­tac­teren: wij kijken alvast uit naar een nieuwe, duurzame, relatie! 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu