Doorsnee Raam Bruvo 2

Bruynseels-Vochten kiest voor duurzaamheid!

Duurza­am bouwen? Dat begint bij duurzame koz­i­j­nen en deuren.

Duurza­am bouwen? Dat is belan­grijk. Voor het milieu, voor uw porte­feuille en voor uzelf. Wan­neer u er bewust voor kiest om duurza­am te bouwen, gaat u op zoek naar dat breek­bare even­wicht tussen dat wat goed is voor u en dat wat goed is voor de bredere leefomgev­ing’. En die duurza­amheid die we willen bekomen? Die schuilt in de kle­in­ste hoek­jes. Zoals de keuze voor uw gloed­nieuwe koz­i­j­nen en deuren, bijvoor­beeld! Wij licht­en toe.

Duurzame koz­i­j­nen en deuren helpen nut­teloos ver­bruik voorkomen

Want dat is natu­urlijk één van de belan­grijk­ste zak­en om reken­ing mee te houden wan­neer het over duurza­amheid gaat. U wil het aller­lief­st zo com­fort­a­bel mogelijk lev­en — en tegelijk zo min mogelijk energie ver­bruiken. Wij geven u alvast enkele hand­i­ge tips n tricks om te besparen op energie, maar het aller­be­lan­grijk­ste om te onthouden? Dat is goed isol­eren, natu­urlijk. Een goede iso­latie zorgt er tenslotte voor dat de warmte bin­nen bli­jft in de win­ter — en buiten bli­jft in de zomer. Zon­der extra te moeten sto­ken — of de air­con­di­tion­ing op volle toeren te lat­en draaien.

En dé part­ner in crime om goed te isol­eren én duurza­am te kun­nen wonen? Dat zijn natu­urlijk de juiste koz­i­j­nen en deuren. Maar, ja. Waar vind je die — en welk mate­ri­aal is kon­ing in het land der duurza­amheid? Zoveel vra­gen… maar maak je geen zor­gen: bij Bruynseels-Vocht­en mag je zek­er zijn van alle antwo­or­den. Want dé oplossin­gen voor jou? Dat zijn absolu­ut koz­i­j­nen en deuren in PVC.

PVC: duurza­am, sti­jlvol, onderhoudsvriendelijk

Zoals we al eerder zei­den, hebben koz­i­j­nen en deuren een ferme impact op de totale energie-effi­ciën­tie van uw won­ing. Zow­el het glas als het mate­ri­aal van de profie­len draagt bij aan de totale duurza­amheid van je huis­je. Wil je zo hoog mogelijk scoren op die fel­begeerde duurza­amhei­dss­chaal? Dan kiest u best voor PVC. Deze top­pers scoren tenslotte hoger dan alu­mini­um of hout, maar daar stop­pen de voorde­len niet… Want wan­neer u voor PVC kiest, kiest u in een­zelfde beweg­ing ook voor sti­jlvolle, veelz­i­jdi­ge en onder­houdsvrien­delijke ramen en deuren.

Te goed om waar te zijn? Zo klinkt het wel, hé? Maar maakt u geen zor­gen: PVC doet wat het belooft. Zow­el op gebied van hoog­waardi­ge iso­latie, het pri­jskaart­je als de veelz­i­jdigheid. Dat verzek­eren we u.

Klaar voor duurzame koz­i­j­nen en deuren in PVC? Topidee!

Dus u heeft besloten om te kiezen voor design, veelz­i­jdigheid, onder­houds­ge­mak én duurza­amheid? Kun­nen wij alleen maar aan­moedi­gen, natu­urlijk! Daarom staan we voor u klaar om al uw vra­gen betr­e­f­fende koz­i­j­nen en deuren in PVC te beant­wo­or­den. Aarzel niet om ons te con­tac­teren: wij kijken alvast uit naar een nieuwe, duurzame, relatie! 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu