F07 A2976

Nieuwe deuren plaatsen is vakwerk

Laat uw deuren plaat­sen door vakmannen!

Wij hebben al meer dan 30 jaar ervar­ing met de plaats­ing van deuren. We horen het geregeld: de deur plaat­sen we zelf wel even”. Maar een deur plaatst u niet zomaar. Dat is vak­w­erk en gebeurt daarom zelden correct.


Omdat buiten- en bin­nen­deuren dagelijks gebruikt wor­den, is een cor­recte plaats­ing essen­tieel. De scharnieren en koz­i­j­nen moeten al die jaren goed bli­jven func­tioneren en de wand en vlo­eren mogen niet beschadigd wor­den. Kor­tom: plaats­ing vraagt om perfectie.

Een deur plaat­sen? Dat moet correct.

Er komt veel kijken bij het plaat­sen. Cru­ci­aal bij het plaat­sen van (nieuwe) deuren, is om de onderz­i­jde van de deursti­jl per­fect te lat­en aansluiten op de arduin en ervoor te zor­gen dat de waterk­er­ing juist zit.Dat gebeurt met spe­ciale ankers die de ther­mis­che eigen­schap­pen niet in het gedrang bren­gen. Alleen al door daar reken­ing mee te houden, bekom en behoud u een cor­rect func­tionerende deur en bli­jven de scharnieren van de deur werken.

Het zit m in de details

Wan­neer we een deur plaat­sen, houden we reken­ing met heel wat ele­menten zoals:

  • de afmetin­gen van het kozijn
  • type en dik­te van de wand
  • de afw­erk­ing

Met jaren­lange ervar­ing in deuren plaat­sen bent u bij Bruynseels-Vocht­en verzek­erd van een per­fecte plaats­ing. En ontstaan er in de toekomst toch prob­le­men met uw deur? Ook dan kan u op ons reke­nen. Dat is een belofte.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu