Isolerend en superisolerend glas

Isolerend en superisolerend glas: comfortabel, voordelig en milieuvriendelijk

Kies voor de juiste isolatie!

De meeste warmte gaat ver­loren via uw beglaz­ing. Daarom is voor meer com­fort, min­der warmtev­er­lies en dus een lagere energiefac­tu­ur en lagere CO2-uit­stoot van belang uw koz­i­j­nen en deuren van isol­erende glas te voorzien.
Bruynseels-Vocht­en werkt met Spri­mo­glass als part­ner voor isol­erend glas en superisol­erend glas. Zij lev­eren de isol­erende beglaz­ing tegen een mark­t­con­forme pri­js, wij plaat­sen het bij u.

Met isol­erend glas: per jaar gemid­deld 320 tot 480 m³ gas besparen

Voor (super)isolerend glas geldt dat een ver­min­der­ing van de iso­latiewaarde met 0,1 W/​m²K u een bespar­ing oplev­ert van 1,2 liter stookolie per jaar per m² glas. Met elke liter min­der stookolie ver­laagt u ook uw CO2-uit­stoot met 3 kg.

Milieu Cen­traal in Ned­er­land stelt dat u met het ver­van­gen van enkel glas door isol­erende beglaz­ing per jaar gemid­deld 320 tot 480 m3gas bespaart. Dat betekent een aanzien­lijke ver­lag­ing van uw energiefactuur.

Voorde­len isol­erend glas en superisol­erend glas

  • Min­der warmtev­er­lies en lagere stookkosten.
  • Min­der con­densvorm­ing aan de binnenzijde.
  • Min­der gelu­idsover­last van buiten naar bin­nen (gelu­idswerend glas).
  • Betere inbraakvei­ligheid.

Isol­erende beglaz­ing is hoogrendementsglas

Bij isol­erend glas is de ruimte tussen de glasla­gen gevuld met droge lucht. Bij superisol­erende beglaz­ing is deze ruimte gevuld met Argongas. We kun­nen de vol­gende soorten isol­erende beglaz­ing bij u plaatsen:

  • HR glas: isol­erend glas met een warmtere­flecterende coating.
  • HR+ glas: isol­erend glas met droge lucht tussen de glasla­gen en warmtere­flecterende coating.
  • HR++ glas: superisol­erend glas waar­bij droge lucht is ver­van­gen door Argongas + warmtere­flecterende coating.
  • HR+++ glas: driedubbel glas gevuld met Argongas + warmtere­flecterende coat­ing. Dit superisol­erend glas heeft de iso­latiewaarde van een geï­soleerde buitenmuur.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu