Banner

Kiezen voor moderne kozijnen? Enkele tips!

Mod­erne koz­i­j­nen kiezen? Dat doet u zo.

Bent u op zoek naar dé per­fecte koz­i­j­nen voor in uw nieuwe huis­je — of bent u aan het denken om de huidi­ge exem­plaren te ver­van­gen? En wilt u graag kiezen voor die trendy, mod­erne koz­i­j­nen waar u zo gek op bent? Dan raden we aan om reken­ing houden met de vol­gende aan­dacht­spun­ten. U wil tenslotte dat die mod­erne koz­i­j­nen de kers op de taart van uw won­ing zijn — en net­jes in lijn vallen met de alge­hele sti­jl van de woon­st. Gelukkig geven wij u met veel plezi­er enkele tips & tricks mee!

#1 Hou reken­ing met de bouw­sti­jl van uw woonst

Wan­neer u kiest — of wil kiezen — voor mod­erne koz­i­j­nen, dan kiest u bewust voor een bepaalde sti­jl. En de sleu­tel tot een goede sti­jl? Dat is een mooie lijn doorheen het volledi­ge plaat­je. Mod­erne koz­i­j­nen zor­gen voor een krachtige, strakke en haast indus­triële look. Zorg er dus voor dat deze look door­getrokken wordt over de volledi­ge won­ing heen. Met andere woor­den: wan­neer u kiest voor mod­erne koz­i­j­nen, kiest u voor een mod­erne woon­st. En dus lief­st niet voor een pastoriewoning. 

#2 Size does matter…

… nu, ja: wan­neer het op mod­erne koz­i­j­nen aankomt, dan toch. Want, wan­neer u kiest voor mod­erne koz­i­j­nen (met alu­mini­um profie­len, bijvoor­beeld), dan hebt u ook de optie om te kiezen voor die knappe extra grote koz­i­jnop­per­vlak­ten. Deze zor­gen niet alleen voor een strakke en mod­erne look, maar ook nog eens voor max­i­male licht­in­val in huis. Met andere woor­den: wan­neer we prat­en over mod­erne ramen, is het duidelijk. Size does mat­ter! Kies daarom voor grote, grotere, groot­ste koz­i­jn­par­ti­jen — die ide­aliter tot aan het pla­fond reiken.

#3 Zwart-wit-denken? Goed idee.

Wan­neer we het hebben over mod­ern’ design, dan prat­en we regel­matig over min­i­mal­isme. Less is more, weet u nog? En dit geldt zek­er voor die (nieuwe) mod­erne koz­i­j­nen. Wilt u die strakke en mod­erne sti­jl opti­maal en voor de volledi­ge 100% doortrekken in het design van uw won­ing? Laat dan de meeste kleuren voor wat ze zijn, maar hou het bij die oude, vertrouwde zwart-wit-com­bi­naties. Hier­bij voert wit meestal het hoog­ste woord, in com­bi­natie met donkere accen­ten. Wilt u graag een indus­triële look verkri­j­gen? Denk dan zek­er eens na over staal als accen­tk­leur’.

#4 Stem de details op elka­ar af.

Want, ja. Het geheel is maar zo goed als de som van de details, hé! Zorg er daarom voor dat het gehele plaat­je gewoon… klopt. Stem het kleurge­bruik dus volledig op elka­ar af: dit doet u bijvoor­beeld door één kleur koz­i­jn­profiel te kiezen — én ver­vol­gens uw dakrand in dezelfde kleur te lakken. Of door ste­vig vast te houden aan sym­me­trie, door de grootte van uw koz­i­j­nen net­jes op elka­ar af te stem­men. Gelukkig staan wij u hier met heel veel plezi­er in bij. Want details? Dat is écht iets voor ons.

#5 Mod­erne, slanke profie­len? Dat is aluminium.

Natu­urlijk kun­nen we zow­el PVC als alu­mini­um inschake­len bij het ontwerp van een mod­erne woon­st. Maar wan­neer we écht moeten kiezen tussen de twee? Dan heeft alu­mini­um toch net dat ene streep­je voor. Dit komt omdat alu­mini­um niet alleen licht is, maar ook nog eens ijz­er­sterk. Dit zorgt niet alleen voor de mogelijkheid tot grote con­struc­ties, maar ook nog eens voor bij­zon­der slanke koz­i­jn­profie­len. Klopt: we moeten deze profie­len niet ver­bre­den om meer gewicht aan te kun­nen. En slanke, strakke lij­nen? U hoort het al aankomen… die zor­gen voor een strakke, mod­erne woning.

Meer weten over de opties van onze mod­erne kozijnen?

Aarzel dan niet om ons te con­tac­teren. Wij bek­ijken met veel plezi­er uw huidi­ge sit­u­atie, zodat we met een transparante oploss­ing kun­nen komen die een belicham­ing van het woord mod­ern’ is. Beloofd!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu