21Vanhemel

Nieuwe deuren kiezen? Dat doet u zo!

Nieuwe deuren kiezen? Dat doet u zo!

U heeft vast al wel geho­ord van de zegswi­jze de ogen zijn de spiegel van de ziel’. Hier­mee bedoe­len we dat de ogen dé beste manier zijn om iemand echt te leren ken­nen. En de spiegel van uw eigen (t)huisje? Dat zijn natu­urlijk uw deuren! De deur is immers het allereer­ste wat bezoek­ers zien wan­neer ze uw huis naderen… waar­door het des te belan­grijk­er wordt om deze de juiste per­soon­lijkheid mee te geven. Hoe u dat dan doet? Heel een­voudig: de sti­jl kiezen die bij de look & feel van uw won­ing past. Zo hoeft u bin­nenko­rt nog maar één ding te doen: zelfverzek­erd de nieuwe deuren kiezen die naad­loos bin­nen het totaalplaat­je van uw woon­st passen. Hier gaan we!

#1 Kiezen is ver­liezen? Niet met PVC!

Deuren in PVC? Die bren­gen een hele wasli­jst aan voorde­len met zich mee. Niet zo gek, dus, dat ze de laat­ste jaren zo waanzin­nig veel aan pop­u­lar­iteit won­nen! Deze deuren komen immers met al het moois van kun­st­stofdeuren, waar­door ze niet alleen bud­getvrien­delijk zijn, maar ook nog eens een hoge iso­latiewaarde hebben. Daar­naast staat PVC bek­end om zijn onder­houdsvrien­delijkheid, waar­door deze deuren niet snel om een duchtige schrobbeurt zullen vra­gen. Prak­tisch bekeken, zijn PVC deuren dus een droom om in huis te halen. Maar dat is niet alles… want het oog wil ook wat, natu­urlijk! PVC deuren staan dan ook bek­end om hun uit­ge­breid kleure­nas­sor­ti­ment. De beschik­bare folies (die boven­di­en tien­tallen jaren kleur­vast zullen bli­jven) komen in 55 ver­schil­lende uit­gaven, waar­door u niet snel zal moeten schilderen en/​of vernissen. Gewoon uw favori­ete look kiezen, et voilà: een gloed­nieuwe, kwal­i­tatieve en aantrekke­lijke nieuwe bui­ten­deur om ver­liefd op te worden.

#2 Sterk, strak en slank? Da’s aluminium!

Bent u trotse eige­naar van zo’n heer­lijk mod­erne en strakke won­ing? Houdt u van een no-non­sense interieur (en exterieur) met zo min mogelijk aflei­d­ing? Bent u alti­jd op zoek naar rechte en strakke lij­nen in uw dagelijkse lev­en? Dan kiest u het beste voor onze alu­mini­um deuren: de rechte profie­len van deze deuren zor­gen immers voor een toegevoegde waarde op gebied van heden­daagse en mod­erne uit­stral­ing. Boven­di­en kan u kiezen tussen meer dan 400 RAL-kleuren én zorgt onze struc­tu­urlak voor kras­bestendi­ge deuren. Kort samengevat: met de alu­mini­um deuren van Bruyneels-Vocht­en kan u zek­er zijn van de per­fecte fin­ish­ing touch voor uw mod­erne woning.

Op zoek naar per­soon­lijk advies?

Raakt u er toch niet hele­maal uit? Vertrouwt u liev­er op een tweede mening bij zoi­ets groots als het kiezen van (nieuwe) deuren? Begri­jpen we. Aarzel daarom niet om ons te con­tac­teren: wij geven u graag het gezochte advies op maat. Aan huis of in de toon­za­al? Het kan alle­maal — en geheel vri­jbli­jvend, uit­er­aard. Tot dan!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu