21Vanhemel

Nieuwe deuren kiezen? Dat doet u zo!

Nieuwe deuren kiezen? Dat doet u zo!

U heeft vast al wel geho­ord van de zegswi­jze de ogen zijn de spiegel van de ziel’. Hier­mee bedoe­len we dat de ogen dé beste manier zijn om iemand echt te leren ken­nen. En de spiegel van uw eigen (t)huisje? Dat zijn natu­urlijk uw deuren! De deur is immers het allereer­ste wat bezoek­ers zien wan­neer ze uw huis naderen… waar­door het des te belan­grijk­er wordt om deze de juiste per­soon­lijkheid mee te geven. Hoe u dat dan doet? Heel een­voudig: de sti­jl kiezen die bij de look & feel van uw won­ing past. Zo hoeft u bin­nenko­rt nog maar één ding te doen: zelfverzek­erd de nieuwe deuren kiezen die naad­loos bin­nen het totaalplaat­je van uw woon­st passen. Hier gaan we!

#1 Kiezen is ver­liezen? Niet met PVC!

Deuren in PVC? Die bren­gen een hele wasli­jst aan voorde­len met zich mee. Niet zo gek, dus, dat ze de laat­ste jaren zo waanzin­nig veel aan pop­u­lar­iteit won­nen! Deze deuren komen immers met al het moois van kun­st­stofdeuren, waar­door ze niet alleen bud­getvrien­delijk zijn, maar ook nog eens een hoge iso­latiewaarde hebben. Daar­naast staat PVC bek­end om zijn onder­houdsvrien­delijkheid, waar­door deze deuren niet snel om een duchtige schrobbeurt zullen vra­gen. Prak­tisch bekeken, zijn PVC deuren dus een droom om in huis te halen. Maar dat is niet alles… want het oog wil ook wat, natu­urlijk! PVC deuren staan dan ook bek­end om hun uit­ge­breid kleure­nas­sor­ti­ment. De beschik­bare folies (die boven­di­en tien­tallen jaren kleur­vast zullen bli­jven) komen in 55 ver­schil­lende uit­gaven, waar­door u niet snel zal moeten schilderen en/​of vernissen. Gewoon uw favori­ete look kiezen, et voilà: een gloed­nieuwe, kwal­i­tatieve en aantrekke­lijke nieuwe bui­ten­deur om ver­liefd op te worden.

#2 Sterk, strak en slank? Da’s aluminium!

Bent u trotse eige­naar van zo’n heer­lijk mod­erne en strakke won­ing? Houdt u van een no-non­sense interieur (en exterieur) met zo min mogelijk aflei­d­ing? Bent u alti­jd op zoek naar rechte en strakke lij­nen in uw dagelijkse lev­en? Dan kiest u het beste voor onze alu­mini­um deuren: de rechte profie­len van deze deuren zor­gen immers voor een toegevoegde waarde op gebied van heden­daagse en mod­erne uit­stral­ing. Boven­di­en kan u kiezen tussen meer dan 400 RAL-kleuren én zorgt onze struc­tu­urlak voor kras­bestendi­ge deuren. Kort samengevat: met de alu­mini­um deuren van Bruyneels-Vocht­en kan u zek­er zijn van de per­fecte fin­ish­ing touch voor uw mod­erne woning.

Op zoek naar per­soon­lijk advies?

Raakt u er toch niet hele­maal uit? Vertrouwt u liev­er op een tweede mening bij zoi­ets groots als het kiezen van (nieuwe) deuren? Begri­jpen we. Aarzel daarom niet om ons te con­tac­teren: wij geven u graag het gezochte advies op maat. Aan huis of in de toon­za­al? Het kan alle­maal — en geheel vri­jbli­jvend, uit­er­aard. Tot dan!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu