Onderhoud Ramen En Deuren 02

Hoe onderhoud u het best kozijnen en deuren?

Lat­en we het even hebben over onder­houd. Koz­i­j­nen en deuren zijn er in ver­schil­lende mat­en, kleuren en mate­ri­alen zoals hout, pvc of alu­mini­um. Elk mate­ri­aal heeft zijn voor- en nade­len en vraagt een andere manier van onder­houd. Geen idee hoe u alu­mini­um en PVC koz­i­j­nen en deuren kan onder­houden? Met onze tips kan u meteen aan de slag!

Hoe onder­houd ik het best mijn kozijnen?

Alu­mini­um koz­i­j­nen onderhouden

Alu­mini­um koz­i­j­nen zijn onder­houdsvrien­delijk. Ze trekken weinig stof aan en boven­di­en roesten of barsten ze niet. Toch hebben ze enig onder­houd nodig, maar niet op regel­matige basis: alu­mini­um koz­i­j­nen hoeft u maar een paar keer per jaar schoon te mak­en. Agressieve pro­ducten zoals schu­ur­sponzen, oplos­mid­de­len en bij­tende pro­ducten zijn uit den boze. Die zor­gen immers voor onher­stel­bare schade. Kies daarom best voor een vochtige doek, koud water en een pH-neu­traal schoon­maak­mid­del.

PVC koz­i­j­nen onderhouden

PVC koz­i­j­nen (of kun­st­stof koz­i­j­nen) zijn de per­fecte ver­vanger voor houten koz­i­j­nen. Met de juiste hout­look, zijn kun­st­stof koz­i­j­nen niet van hout te onder­schei­den. PVC koz­i­j­nen zijn wél kras­gevoeliger. Daarom vraagt het onder­houd van PVC koz­i­j­nen net iets meer aan­dacht. Zorg er bij het schoon­mak­en van kun­st­stof koz­i­j­nen voor dat ze vol­doende nat zijn. Als ze te droog zijn, is er een grotere kans op krassen. Extra tip: maak uw PVC koz­i­j­nen schoon op een min­der zon­nige dag. Tij­dens het schoon­mak­en zullen de koz­i­j­nen door de zon sneller opdro­gen en dus ook gevoeliger wor­den voor barsten en krassen.

Hoe onder­houd ik het best mijn deuren?

Alu­mini­um deuren onderhouden

Alu­mini­um deuren zijn enorm ste­vig. Toch moet u reken­ing houden met de reinig­ing ervan. Woont u in een buurt die sterk veron­treinigd is zoals een indus­trieel gebied? Dan onder­houd u uw alu­mini­um schri­jn­werk best meerdere keren per jaar. Zo voorkomt u dat de beschermlaag aange­tast wordt door aller­lei chemis­che stof­fen. Alu­mini­um deuren maakt u schoon met koud water en een zachte doek. Vergeet ook niet één keer per jaar de bewe­gende onderde­len van uw alu­mini­um deuren te smeren.

PVC deuren onderhouden

PVC deuren vra­gen extreem weinig onder­houd. Eén keer per jaar uw deur schoon­mak­en is meer dan vol­doende. Kun­st­stof deuren maakt u best schoon met een zachte spons en lauw water. Bent u de kleur van je deur beu? PVC deuren schildert u best niet, het kan voor bli­jvende schade zor­gen. Als u uw PVC deur in een andere kleur wilt, kan u deze best gewoon vernieuwen of uw deur lat­en schilderen door een specialist.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu