Onderhoud Ramen En Deuren 02

Hoe onderhoud u het best kozijnen en deuren?

Lat­en we het even hebben over onder­houd. Koz­i­j­nen en deuren zijn er in ver­schil­lende mat­en, kleuren en mate­ri­alen zoals hout, pvc of alu­mini­um. Elk mate­ri­aal heeft zijn voor- en nade­len en vraagt een andere manier van onder­houd. Geen idee hoe u alu­mini­um en PVC koz­i­j­nen en deuren kan onder­houden? Met onze tips kan u meteen aan de slag!

Hoe onder­houd ik het best mijn kozijnen?

Alu­mini­um koz­i­j­nen onderhouden

Alu­mini­um koz­i­j­nen zijn onder­houdsvrien­delijk. Ze trekken weinig stof aan en boven­di­en roesten of barsten ze niet. Toch hebben ze enig onder­houd nodig, maar niet op regel­matige basis: alu­mini­um koz­i­j­nen hoeft u maar een paar keer per jaar schoon te mak­en. Agressieve pro­ducten zoals schu­ur­sponzen, oplos­mid­de­len en bij­tende pro­ducten zijn uit den boze. Die zor­gen immers voor onher­stel­bare schade. Kies daarom best voor een vochtige doek, koud water en een pH-neu­traal schoon­maak­mid­del.

PVC koz­i­j­nen onderhouden

PVC koz­i­j­nen (of kun­st­stof koz­i­j­nen) zijn de per­fecte ver­vanger voor houten koz­i­j­nen. Met de juiste hout­look, zijn kun­st­stof koz­i­j­nen niet van hout te onder­schei­den. PVC koz­i­j­nen zijn wél kras­gevoeliger. Daarom vraagt het onder­houd van PVC koz­i­j­nen net iets meer aan­dacht. Zorg er bij het schoon­mak­en van kun­st­stof koz­i­j­nen voor dat ze vol­doende nat zijn. Als ze te droog zijn, is er een grotere kans op krassen. Extra tip: maak uw PVC koz­i­j­nen schoon op een min­der zon­nige dag. Tij­dens het schoon­mak­en zullen de koz­i­j­nen door de zon sneller opdro­gen en dus ook gevoeliger wor­den voor barsten en krassen.

Hoe onder­houd ik het best mijn deuren?

Alu­mini­um deuren onderhouden

Alu­mini­um deuren zijn enorm ste­vig. Toch moet u reken­ing houden met de reinig­ing ervan. Woont u in een buurt die sterk veron­treinigd is zoals een indus­trieel gebied? Dan onder­houd u uw alu­mini­um schri­jn­werk best meerdere keren per jaar. Zo voorkomt u dat de beschermlaag aange­tast wordt door aller­lei chemis­che stof­fen. Alu­mini­um deuren maakt u schoon met koud water en een zachte doek. Vergeet ook niet één keer per jaar de bewe­gende onderde­len van uw alu­mini­um deuren te smeren.

PVC deuren onderhouden

PVC deuren vra­gen extreem weinig onder­houd. Eén keer per jaar uw deur schoon­mak­en is meer dan vol­doende. Kun­st­stof deuren maakt u best schoon met een zachte spons en lauw water. Bent u de kleur van je deur beu? PVC deuren schildert u best niet, het kan voor bli­jvende schade zor­gen. Als u uw PVC deur in een andere kleur wilt, kan u deze best gewoon vernieuwen of uw deur lat­en schilderen door een specialist.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu