Home Safety 2

Safety first: zo beveiligt u uw woning

Hebt u al gedacht aan uw veiligheid?

Jaar­lijks zijn een groot aan­tal Bel­gis­che gezin­nen slachtof­fer van inbrak­en. Zek­er in de win­ter, wan­neer het langer donker is, doet u er goed aan om uw won­ing zo goed mogelijk te beveiligen.

Gezond ver­stand

Inbrek­ers gaan niet enkel s nachts, maar ook overdag te werk. Gebruik daarom je gezond ver­stand wan­neer je overdag je won­ing ver­laat. Con­troleer even of alle koz­i­j­nen en bui­ten­deuren afges­loten zijn, en of garage­poort wel goed ver­gren­deld is. Waarde­volle din­gen in het zicht plaat­sen is een uitn­odig­ing voor inbrek­ers. Zorg ervoor dat je je waarde­volle bezit­tin­gen ver­bergt, of achter slot en gren­delplaatst.

Beveilig koz­i­j­nen en deuren

Voeg vei­lighei­dss­loten toe aan je bui­ten­deuren en koz­i­j­nen. Voor deuren is een meer­puntsluit­ing een must. Zo zit je deur op meerdere pun­ten op slot. Maar ver­gis je niet: niet elk slot is het­zelfde. Een gewoon slot kri­jgt een inbrek­er in mum van tijd open. Kies daarom voor hang- en sluitwerk met het SKG-keurmerk. Dat keurmerk zorgt niet alleen voor een goede beveilig­ing van je won­ing, maar schrikt inbrek­ers ook af.

Een goed slot heeft natu­urlijk enkel zin als je koz­i­j­nen in goede con­di­tie zijn. Een oud houten raam voorzien van het ste­vig­ste slot heeft weinig nut als het hout nadi­en begint te rot­ten. Nieuwe koz­i­j­nen en deuren zijn van­daag zo gepro­duceerd dat ze erg bestand zijn tegen inbrak­en. Laat je je koz­i­j­nen overdag op kiep­stand’? Over­weeg dan om ze toch te sluiten wan­neer je de won­ing ver­laat, anders kun­nen ze makke­lijk geforceerd wor­den. Toch ver­lucht­en ter­wi­jl je weg bent? Ven­ti­latieroost­ers zijn een per­fecte oplossing!

Ook met beveilig­ings­glas en rol­luiken kun je je voordeel doen, maar zorg er dan wel voor dat de rol­luiken niet op te tillen zijn.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu