Referentie Landscape1

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Wat is U‑waarde’ en waarom is het zo belangrijk?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u goed nadenkt over de iso­latiewaarde. En deze waarde? Die wordt weergegeven als de U‑waarde’ — soms ook wel eens de K‑waarde’ genoemd. Alle­maal goed en wel: maar hoe moet u deze waarde lezen en waarom is het nu zo belan­grijk dat die U‑waarde’ goed is? Wij leggen het uit.

Euh.. Wat is dat nu eigen­lijk, de U‑waarde?

Oké. Wan­neer we prat­en over de U‑waarde, prat­en we over de weer­gave van de iso­latiewaarde van uw beglaz­ing. Deze waarde toont aan hoeveel warmte er ver­loren gaat: hoe hoger het cijfer van jouw U‑waarde, hoe meer warmte u verliest.

En hoe wordt deze waarde omschreven?

U‑waarde wordt omschreven in W/​m2K. Ingewikkeld? Miss­chien een beet­je. Maar we gin­gen dit uit­leggen, weet u nog!

  • W staat voor de warmte die ver­loren gaat.
  • M2 staat voor per vierkante meter’.
  • K staat voor tem­per­atu­urver­schil van één graad Kelvin tussen bin­nen- en buitenkant van het glas.

Dus… hoe lager de U‑waarde, hoe beter de isolatie?

Hele­maal cor­rect! Dik glas heeft een lagere U‑waarde dan dun glas. Met andere woor­den: enkel glas en ver­oud­erd dubbel glas hebben een hoge U‑waarde — en zullen dus niet (meer) naar behoren isoleren.

Daarom raden wij aan om alti­jd voor hoogren­de­ments­glas met een waarde van 2,0 W/​m2K of lager te gaan. Ook hier zijn ver­schil­lende opties in. Zo kunt u ook kiezen voor HR+ met een waarde tussen 1,6 en 1,2, voor HR++ met een waarde van 1,1 of het HR+++ glas met een U‑waarde tussen 0,5 en 0,9.

Je ziet het dus: hoe dikker het glas, hoe beter het isoleert. Klinkt te goed om waar te zijn? Nu, ja. Miss­chien een beet­je: hoe dikker het glas, hoe duur­der het is in aan­schaf. Maar bek­ijk dit gerust als een langeter­mi­jn­in­vester­ing: het is bewezen dat hoogren­de­ments­glas zich bin­nen een zeven­tal jaar terugver­di­ent wan­neer je je energiereken­ing bekijkt.

Welke profie­len hebben de beste U‑waarde?

Want beglaz­ing met een hoge iso­latiewaarde aan­schaf­fen, da’s één ding… maar vergeet zek­er ook niet na te denken over de juiste profie­len: ook deze kun­nen u helpen de U‑waarde te verbeteren.

Over het alge­meen is bek­end dat houten koz­i­j­nen het minst goed isol­eren. Verbind daar nog aan dat ze om bij­zon­der veel onder­houd vra­gen — en dan begri­jpt u vast waarom wij hier zo hard geloven in alu­mini­um en PVC! Deze twee mate­ri­alen scoren zeer posi­tief wan­neer het op de reduc­tie van jouw U‑waarde aankomt. En als we toch een win­naar moeten kiezen? Dan dur­ven wij zeggen dat PVC uw beste optie is: met een U‑waarde tussen de 1 en 1,8, kunt u spreken van een fan­tastis­che isolatiewaarde.

Psst… vergeet zek­er uw pre­mies niet te checken!

Er zijn tenslotte heel wat pre­mies en sub­si­dies beschik­baar, zoals (onder andere) de pre­mie van de net­be­heerder. Meer weten over hoe u finan­ciële bij­s­tand kan vin­den? Lees dan zek­er onze blog over pre­mies voor ramen en deuren in 2019: daar som­men wij de belan­grijk­ste zak­en op.

Meer weten over de voorde­len van hoogrendementsglas?

Dat kan! Aarzel zek­er niet om een afspraak te mak­en voor wat meer vri­jbli­jvende infor­matie — of kom gewoon eens langs in onze toon­za­al, natu­urlijk! Onze medew­erk­ers helpen u graag verder en beant­wo­or­den al uw vra­gen met een glim­lach. Tot snel?

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips Inspiratie

Kozijnen op maat? Laat u inspireren!

Gaat u bin­nenko­rt bouwen en/​of ren­ov­eren? Span­nend! Maareuh, heeft u al nagedacht over het schri­jn­werk van uw koz­i­j­nen? Dit bepaalt tenslotte een groot deel van het uitzicht van uw won­ing — en speelt ook op gebied van…
Ontdek er hier meer over
Menu