Kozijnen Vervangen

Wanneer moet u kozijnen en deuren vernieuwen?

4 rede­nen om koz­i­j­nen en deuren te vervangen

Koz­i­j­nen en deuren ver­van­gen kost al gauw een paar duizend euro’s. Daarom stelt u die invester­ing wellicht zo lang mogelijk uit. Toch is dit niet alti­jd even ver­standig. In dit artikel leest u wan­neer uw koz­i­j­nen en deuren echt aan ver­vang­ing toe zijn. 

Beschadigd

Met de jaren ontstaat er onver­mi­jdelijk sli­j­tage op de profie­len met beschadigin­gen, spleet­jes en kiert­jes als gevolg. Als dit over kleine manke­menten gaat, kan u die met sil­i­cone of tocht­strips oplossen. Grotere schade die veel kou bin­nen­laat, vraagt echter echt om ver­vang­ing. Nieuwe koz­i­j­nen en deuren zullen beter isol­eren waar­door het bin­nen een pak aan­ge­namer wonen zal zijn (lees: in de win­ter geen koude ver­lies of tocht en in de zomer geen hitte).

Onveilig

Nieuwe koz­i­j­nen en deuren zijn beter bestand tegen inbrek­ers. Het PVC en alu­mini­um van nu is bij­zon­der ste­vig. Als u daar­bovenop ook voor rol­luiken kiest, geeft u inbrek­ers echt geen kans.

Enkel glas

U kocht een oude won­ing met enkel glas of oud dubbel glas? Niet twi­jfe­len! Nieuw dubbel- of driedubbel glas zijn de norm. Die zor­gen voor een opti­male iso­latie en lagere energiekosten.

Geda­teerd

Het oog wil ook wat. Zijn uw koz­i­j­nen en deuren verkleurd of begint de verf meer en meer af te blad­deren? Dan is ver­vang­ing miss­chien wel aangewezen. Nieuwe koz­i­j­nen en deuren geven uw won­ing een frisse en eigen­ti­jdse uit­stral­ing.

De voorde­len van nieuwe koz­i­j­nen en deuren op een rij:

  • Ver­hoogd wooncomfort
  • Lagere energiefac­tu­ur
  • Extra vei­ligheid
  • Frisse gev­el

Maar ook, door nieuwe koz­i­j­nen en deuren te plaat­sen, ver­hoogt u de verkoop­waarde van uw won­ing. En de invester­ing kri­jgt u deels terug­be­taald via pre­mies.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Serres

Creëer meer ruimte via uw terras of tuin

Miss­chien wilt u uw keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heeft u sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kunt u terecht voor een kwal­i­ta…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doet u dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet u op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door u ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer…
Ontdek er hier meer over
Tips

Wat moet u weten over die 'U-waarde'?

Bent u aan het denken om de beglaz­ing van uw thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer u go…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering: wat moet u erover weten?

Bent u op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én uw won­ing meteen opwaardeert? Dan hebt u de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen u g…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Deuren Inspiratie

Premies voor ramen en deuren in 2019: een korte samenvatting

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. En hier kun­nen wij je natu­urlijk mee helpen. Kom daa…
Ontdek er hier meer over
Menu