Kozijnen Vervangen

Wanneer moet u kozijnen en deuren vernieuwen?

4 rede­nen om koz­i­j­nen en deuren te vervangen

Koz­i­j­nen en deuren ver­van­gen kost al gauw een paar duizend euro’s. Daarom stelt u die invester­ing wellicht zo lang mogelijk uit. Toch is dit niet alti­jd even ver­standig. In dit artikel leest u wan­neer uw koz­i­j­nen en deuren echt aan ver­vang­ing toe zijn. 

Beschadigd

Met de jaren ontstaat er onver­mi­jdelijk sli­j­tage op de profie­len met beschadigin­gen, spleet­jes en kiert­jes als gevolg. Als dit over kleine manke­menten gaat, kan u die met sil­i­cone of tocht­strips oplossen. Grotere schade die veel kou bin­nen­laat, vraagt echter echt om ver­vang­ing. Nieuwe koz­i­j­nen en deuren zullen beter isol­eren waar­door het bin­nen een pak aan­ge­namer wonen zal zijn (lees: in de win­ter geen koude ver­lies of tocht en in de zomer geen hitte).

Onveilig

Nieuwe koz­i­j­nen en deuren zijn beter bestand tegen inbrek­ers. Het PVC en alu­mini­um van nu is bij­zon­der ste­vig. Als u daar­bovenop ook voor rol­luiken kiest, geeft u inbrek­ers echt geen kans.

Enkel glas

U kocht een oude won­ing met enkel glas of oud dubbel glas? Niet twi­jfe­len! Nieuw dubbel- of driedubbel glas zijn de norm. Die zor­gen voor een opti­male iso­latie en lagere energiekosten.

Geda­teerd

Het oog wil ook wat. Zijn uw koz­i­j­nen en deuren verkleurd of begint de verf meer en meer af te blad­deren? Dan is ver­vang­ing miss­chien wel aangewezen. Nieuwe koz­i­j­nen en deuren geven uw won­ing een frisse en eigen­ti­jdse uit­stral­ing.

De voorde­len van nieuwe koz­i­j­nen en deuren op een rij:

  • Ver­hoogd wooncomfort
  • Lagere energiefac­tu­ur
  • Extra vei­ligheid
  • Frisse gev­el

Maar ook, door nieuwe koz­i­j­nen en deuren te plaat­sen, ver­hoogt u de verkoop­waarde van uw won­ing. En de invester­ing kri­jgt u deels terug­be­taald via pre­mies.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Kozijnen

Verschillende types ramen

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Serres

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu