Jpg2048 6978

Nieuwbouw | Kozijnen | Deuren | Akoestisch | Antwerpen

Gelu­idsover­last in Antwer­pen? Niet met de akoestis­che koz­i­j­nen en deuren.

De Noorder­laan staat bek­end als één van de druk­ste strat­en in Antwer­pen. Door zijn lig­ging vlak­bij de autostrade én de haven van Antwer­pen is de straat de ide­ale verbind­ingsweg voor import en export. Maar bij druk ver­keer denken we ook aan gelu­idsover­last voor omwo­nen­den. Logisch, toch? Niet voor Bruynseels-Vocht­en! Dankz­ij onze akoestis­che beglaz­ing, natuurlijk.


Woon­com­fort voorop

Bruynseels-Vocht­en werk­te samen met aan­nemer Besix aan dit enorme project. 544 koz­i­j­nen en 69 deuren lat­er is deze sociale huisvest­ing een ver­sc­holen par­el op de Noorderlaan.

Om te zor­gen voor een zo groot mogelijk woon­com­fort, besliste Bruynseels-Vocht­en om te werken met akoestis­che beglaz­ing. Zo hebben de bewon­ers amper of geen last van het ver­keer. Een aan­ge­name thuis creëren: dat was hét doel van dit project. En mede dankz­ij Bruynseels-Vocht­en is dit meer dan geslaagd.

Mod­erne look dankz­ij aluminium

Het gebruik­te mate­ri­aal? Alu­mini­um! Alu­mini­um is hoog in kwaliteit én makke­lijk in onder­houd. Dit in com­bi­natie met de oneindi­ge kleur- en sti­jl­mo­gelijkhe­den maakt van alu­mini­um een pop­u­lair mate­ri­aal voor ramen en deuren.

Ook nieuwe koz­i­j­nen en/​of deuren kiezen?

Per­fect! Want als u op zoek bent naar een betrouw­bare part­ner die met u mee­denkt en u adviseert, bent u bij Bruynseels-Vocht­en aan het juiste adres! Nieuw­bouw of ren­o­vatie: maakt niet uit! Maak gerust een afspraak en wij zor­gen ervoor!

Menu