N 2010 Clarijs 09

Erker en kozijnen in gloednieuw PVC

Uit­stek­ende iso­latie tegen gelu­id en koude

De crèmek­leurige (kleur 9001) PVC koz­i­j­nen zor­gen voor een uit­stek­ende iso­latie tegen gelu­id en koude. Ook de open­draaiende delen van de erk­er kre­gen nieuwe PVC-koz­i­j­nen die per­fect bij de rest van het gebouw passen.

Menu