N 2010 Bogers 07

Erker en panelen in dezelfde kleur PVC

Een erk­er met fris­sere look

Bruynseels-Vocht­en toverde de erk­er in deze won­ing om tot een mod­erne ruimte met ele­gante PVC-koz­i­j­nen in crèmek­leur (9001). De PVC-voordeur kreeg dezelfde kleur mee om har­monie in de voorgev­el te bewaren.

Menu