B2011 Alucoating 10

Industriegebouw met aluminium kozijnen

Een mod­erne en sti­jlvolle look

Bruynseels-Vocht­en gaf het indus­triege­bouw van Alu­coat­ing een mod­erne en sti­jlvolle look. De gordi­jngev­el in spiege­lend glas laat veel daglicht bin­nen­vallen zodat het in de woon­vertrekken én in de indus­triehal alti­jd aan­ge­naam licht is.

Menu