34Nmbs

Inkomportaal met glazen dak

De glazen con­struc­tie boven deze inkomhal zorgt voor veel natu­urlijk licht.

Een ont­vangstru­imte moet licht en open zijn zodat bezoek­ers zich er meteen op hun gemak voe­len. Daarom gaven we deze inkomhal een plat glazen dak. Uit­er­aard gebruik­ten we zon­werend glas.

Menu