27Jacobs

Lichtstraat in Victoriaanse stijl

De dak­bo­ord sluit aan bij de authen­tieke woningstijl

Een serre is een ver­lengstuk van een won­ing. Een serre in dezelfde sti­jl bouwen als de rest van de won­ing is daarom een échte kun­st. Bij Bru­vo begri­jpen we onze klanten, en welke sti­jl ze verkiezen. Deze bewon­ers kozen voor een Vic­to­ri­aanse sti­jl, met een dak­bo­ord die er per­fect bij past. Net authentiek!

Een authen­tieke dakboord

Bij de real­isatie van deze unieke serre werd reken­ing gehouden met de kle­in­ste details. Zo hebben we bij­zon­der veel aan­dacht geschonken aan de dak­bo­ord, die de Vic­to­ri­aanse sti­jl volledig weer­spiegelt. Ver­fi­jn­ing zit immers in de details. 

Menu